Arkeologiskt handlingsprogram för Västerbottens län

Uppdragsarkeologi omfattar arkeologiska undersökningar som genomförs inför Länsstyrelsens prövning och tillståndsgivning i enlighet med 2 kap 10-13 §§ Kulturmiljölagen (1988:950), KML, i samband med olika typer av exploateringar. I den första paragrafen i Riksantikvarieämbetets verkställighetsföreskrifter avseende uppdragsarkeologin anges att Länsstyrelsen vid tillämpningen av 2 kap. 10-13 §§ KML ska verka för att de av riksdagen angivna verksamhetsmål för kulturmiljöområdet är vägledande för den arkeologiska undersökningsverksamheten (Riksantikvarieämbetes föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. 10-13 §§ lag (1988:950) om kulturminnen m. m. KRFS 2007:2).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__2&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss