Vad är öringen värd? - En värderingsstudie av havsöringsfiske i Dalkarlsån

En väl fungerande natur och miljö bidrar med en mängd nyttor så som rent dricksvatten, friluftsliv, pollinering, klimatreglering och vackra vyer. Trots detta förringas ofta de värden som naturen skapar när de ställs emot andra samhälleliga värden vid policybeslut. Miljöekonomin försöker att identifiera och kvantitativt värdera dessa värden så att samhällen och individer ska kunna ta mer hållbara beslut på såväl global som lokal nivå. Denna uppsats bidrar med en ekonomisk ansats för att värdera ekosystemtjänster på lokal nivå. Studieobjektet i uppsatsen är vattendraget Dalkarlsån söder om Robertsfors i Västerbotten. Efter utdikningar och sjösänkningar under 1900-talet har områdets förmåga att tillhandahålla ekosystemtjänster försämrats kraftigt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__18&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss