Kulturmiljöer i vatten - Ett kunskapsunderlag om flottningslämningar, kraftstationer, kvarnar och sågar i Västerbottens län

Syftet med projektet ”Kulturmiljöer i Vatten”, är att skapa ett regionalt kunskapsunderlag som möjliggör urval av vattendrag med höga kulturhistoriska värden. Målet är att skapa en övergripande kunskapsbild om länets mest bevarandevärda kulturmiljöer i anslutning till vatten. Målsättningen är också att öka möjligheterna till bevarande av värdefulla kulturmiljöer med direkt eller indirekt anknytning till vatten, i synnerhet 6 flottningsmiljöer men även kraft- och träindustrimiljöer. Ytterligare en målsättning är att underlätta den kulturhistoriska bedömningen och värderingen i handläggningen av ekologisk återställning i vattendrag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__10&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss