Mottagandet av ensamkommande barn i Västerbotten - med fokus på HVB-hem i Västerbotten

Syftet med denna kartläggning är att ge Länsstyrelsen i Västerbotten en överskådlig bild av mottagandet av ensamkommande barn i kommunerna i länet, identifiera utvecklingsområden och goda exempel kring mottagandet, underlätta planering av framtida insatser och ett effektivt genomförande av dessa samt att sprida resultatet till berörda aktörer i Västerbottens län så att utvecklingsområden och goda exempel åskådliggörs och diskuteras. Kartläggningen har genomförts med hjälp av ett frågeformulär samt uppföljande intervjuer som har riktats till HVB-hemsföreståndare (alternativt processledare) i Västerbotten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Integration
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__21&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss