Analys av fisksamhället i Mellan-Rissjön och Svartvattnet år 2010

Miljötillståndet i länets vatten följs från år till år genom att 13 referenssjöar nätprovfiskas med ett omdrev på tre år. Av dessa sjöar fiskas 2 i naturvårdsverkets regi inom den nationella miljöövervakningen, 7 av länsstyrelsen och 4 av Skellefte kommun. Antalet sjöar är emellertid litet och de ligger glest spridda över länet. Denna utvärdering syftar till att beskriva miljötillståndet och att i görligaste mån upptäcka storskaliga förändringar i tid och rum som kan vara effekter av miljöpåverkan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__3&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss