Vindbruk och rennäring

I diskussioner om rennäringens och vindbrukets markanvändningsanspråk framkommer det allt mer tydligt, att de intressemotsättningar som uppkommer när en vindkraftanläggning planeras inte bara handlar om de effekter som denna skapar. För en sameby handlar det till stor del om att varje ny etablering måste ses i ett sammanhang, tillsammans med andra etableringar och verksamheter och hur dessa sammantaget påverkar deras renskötsel. Syftet med föreliggande studie är, dels att belysa hur renskötseln på Vilhelmina norra samebys vinterbetesland har påverkats över tid av förändrad mark- och vattenanvändning, dels att öka förståelsen för hur studier av kumulativa effekter kan vara vägledande för lokaliseringar av anläggningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Föreningar
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Näringsliv
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__25&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss