Skötselförslag för lövnaturvärden i Tjäderbergen

Länsstyrelsen i Västerbotten har inom ramen för arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter knutna till lövskogsmiljöer analyserat förekomsten av värdefulla lövskogsmiljöer och hotade lövskogsarter. Analysen har resulterat i utpekandet av 35 lövvärdetrakter, spridda över länet. För de mest värdefulla trakterna planerar länsstyrelsen att ta fram dokument med skötselförslag för att bibehålla och vidareutveckla områdenas lövvärden. Detta dokument är det första exemplet på ett sådant skötseldokument, och innefattar en beskrivning samt skötselförslag för lövvärdetrakten Tjäderbergen på gränsen mellan Vindeln och Lycksele kommuner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__26&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss