Personsanering på skadeplats för Västerbottens län

Ingen av våra styrande lagar, lagen om skydd mot olyckor eller hälso- och sjukvårdslagen detaljstyr personsanering på skadeplats. Däremot har dåvarande Räddningsverket, Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen i en gemensam rapport (Planering och samverkan vid händelser med farliga ämnen, 2008) slagit fast att berörda myndigheter bör utarbeta gemensamma riktlinjer om genomförandet av personsanering och vilken ansvarsfördelning som gäller. Utifrån denna rapport har detta dokument tagits fram av Regional samordningsfunktion (RSF) i Västerbottens län. RSF består av representanter från Länsstyrelsen, Polismyndigheten i Västerbottens län, Västerbottens läns landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) kemkoordinator i Västerbotten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__22&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss