Vägledning för övervakning i Bottniska viken

Föreliggande rapport ska ses som en vägledning när det gäller att utforma en samordnad övervakning och uppföljning av makrovegetation. Fokus har legat på förhållanden i Bottniska vikens kustvatten, men många tankar och funderingar som återfinns i rapporten är generella och kan även nyttjas på nationell nivå. Rapporten är ett resultat av projektet ”Övervakning och uppföljning av makrovegetation i Bottniska viken” som startade under våren 2007. Målet med projektet var att utreda möjligheterna till ett samordnat övervakningsprogram för makrovegetation i Bottniska viken. Övervakningen skulle dimensioneras utifrån krav enligt Vattendirektivet, uppföljning av nationella och regionala miljömål samt uppföljning av bevarandestatus i Natura 2000-områden och andra skyddade områden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__25&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss