Lokala utvecklingsprogrammet för kommersiell service i Västerbottens län 2008

År 2002 fick Konsumentverket i uppdrag av regeringen att i samråd med länsstyrelser utarbeta lokala utvecklingsprogram för kommersiell service. De lokala utvecklingsprogrammen är en del i bedömningen av stöd till kommersiell service och de har tagits fram i ett brett regionalt partnerskap bestående av länsstyrelsen, kommunerna i länet, ICA Handlarna Norr, Konsum Nord, Axfood, svensk Handel, Föreningen Landsbygdshandelns Främjande (FLF), de statliga bolagen och Västerbottens bygderåd. Programmen skulle kartlägga befintlig service och hur man kan förbättra servicenivån bland annat genom lokalt anpassade samordningsmöjligheter. Programmen gällde mellan åren 2004 och 2007 och reviderades på årsbasis.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Företagsstöd
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Näringsliv

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__9&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss