Plan för biologisk återställning i kalkade vatten 2007-2010

Det biologiska återställningsarbetet i de kalkade vattnen i länet har accelererat under senare år. Framför allt har ett stort antal vandringshindrande vägtrummor åtgärdats. I planen pekar vi på att det kvarstår ett stort behov att åtgärda vandringshindrande vägtrummor och dammar. Till detta tillkommer ett mindre antal utpekade vattendrag som är i behov av flottledsrestaurering. I några vatten föreslår vi återintroduktion av utslagna fiskbestånd. Eftersom kunskapen om de flottledsrensade vattendragen är bristfällig, lyfter vi även fram behovet av ytterligare inventeringar. I rutan till höger hittar du data från de olika avrinningsområdena i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__19&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss