Häckande skärgårdsfåglar i Norra Kvarken

Kvarken Miljö-projektet föreslår en standardmetodik och uppföljningssystem för häckande skärgårdsfågel i norra Kvarken. Förslaget utgår från de befintliga rekommendationer för inventering av skärgårdsfåglar som finns i Finland och Sverige och från de fem metodstudier som projektet genomfört. Metoderna har modifierats för att passa de regionala förhållandena och innebär att inventering görs vid två tillfällen, att individer/par räknas från båt och på land, och att bon av ett fåtal arter räknas. Undersökningsområdena har valts så att de tillsammans ger en representativ bild av norra Kvarkens vanligaste skärgårdsfågelfauna. I flera av områdena häckar arter som är rödlistade eller upptagna på EU: s fågeldirektiv (roskarl, bergand, tobisgrissla, silltrut, svärta, skräntärna och fisktärna).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__10&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss