Försurning och kalkning av sjöar och vattendrag: Årsrapport 2006

Under 2006 presenterade Länsstyrelsen en bedömning av miljötillståndet i länet. Bedömningen baserades på de sexton svenska miljömålen samt länets regionala delmål. ”Bara naturlig försurning” var tillsammans med ”Ingen övergödning” de enda mål som fick grön gubbe. Detta betyder att målet är möjligt att uppnå fram till 2010.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__9&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss