Västerbottens Kustfågelfauna

Västerbottenskusten och Kvarkenområdet har en rik kustfågelfauna och området är ett viktigt häckningsområde i ett Östersjöperspektiv. Västerbottenskusten har mycket starka populationer av många arter som t ex svärta och tobisgrissla och fågelfaunan bedöms vara en viktig indikator på förändringar i kust- och skärgårdslandskapet. Det är därför av stor vikt att regelbundet förnya kunskapen om tillståndet hos regionens kustfågelbestånd.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__13&context=34

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss