Kommentarsregler för Länsstyrelsen Västerbottens sociala medier

Vi använder sociala medier för att berätta om vad vi gör, ge en bättre service och för att kommunicera aktuella händelser eller aktiviteter. Här kan du ta del av de regler som gäller för att delta i våra sociala medier.

Vi välkomnar engagemang och kommentarer i våra sociala medier. Vi som bevakar och svarar är oftast kommunikatörer som vid behov tar kontakt med sakkunniga på Länsstyrelsen för att få svar på frågor.

Alla inlägg, kommentarer och privata meddelanden som du skickar till våra sidor i sociala medier blir allmänna handlingar.

Vi hanterar inga ärenden via sociala medier. Kontakta till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller telefon 010-225 40 00 för att komma kontakt med våra handläggare.

Kontaktvägar till Länsstyrelsen

God ton i våra kanaler

Tänk på att hålla en god ton och ta ansvar för att dialogen inte övergår i kränkningar eller påhopp.

Inlägg som innehåller hot, kränkande uppgifter eller sekretessbelagd information tillåts inte i våra sociala kanaler. Om denna typ av inlägg eller kommentarer publiceras tas dessa bort. Detta gäller också förtal, personliga angrepp och förolämpningar. Vi tar konsekvent bort kommentarer och innehåll som strider mot svensk lag, till exempel:

  • hets mot folkgrupp
  • olovliga våldsskildringar
  • barnpornografi
  • uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet
  • olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material.

Vi tar även bort

  • kommentarer som vi anser vara spam (när samma inlägg återkommer ofta från samma användare)
  • kommentarer där vi inte kan garantera trovärdigheten eller korrektheten i innehållet
  • kommersiella meddelanden
  • kommentarer som inte är relevanta i förhållande till det ämne som tas upp.

Det är Länsstyrelsen som bedömer vilka inlägg som ska tas bort. Den användare som vid upprepade tillfällen bryter mot riktlinjerna kan blockeras från sidan. I samband med att vi tar bort kommentaren, får du ett meddelande där vi uppmanar dig att sluta bryta mot våra riktlinjer. Om du inte följer uppmaningen kommer vi blockera dig i sex månader. Därefter kommer vi plocka bort blockeringen, men bryter du åter mot riktlinjerna blir du blockerad utan slutdatum utan föregående varning.

Vi uppmanar alla användare att anmäla kommentarer som kan vara kränkande eller olagliga.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss