Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny kunskap för renägare och forskare

Ren.

Stödutfodring av renar blir allt viktigare när tillgången på naturbete minskar. Nu har Sveriges veterinärmedicinska anstalt sammanställt kunskap om fodersäkerhet hos ren i en ny broschyr riktad till renägare. Länsstyrelsen Västerbotten har varit med i samarbetet.

Broschyr: Fodersäkerhet hos ren, Sveriges veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Under 2023 har Länsstyrelsen i Västerbotten samarbetat med Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA), Svenska Samernas Riksförbund, Sametinget och Länsstyrelsen i Norrbotten kring frågor om stödutfodring av ren med fokus på foderhantering, foderhygien och sjukdomar kopplade till foder. Länsstyrelsen har bidragit med sakkunskap rörande framtida klimatförändringar i renskötselområdet.

Arbetet har sammanfattats i broschyren ”Fodersäkerhet hos ren” som tar upp grundläggande fodersäkerhet med fokus på foderkedjan och förebyggande åtgärder som man kan arbeta med för att undvika faror i foder.

I Västerbotten finns det sju samebyar; Gran, Malå, Ran, Ubmeje tjeälddie, Vapsten, Vilhelmina Norra och Vilhelmina Södra. Hela Västerbottens yta omfattas av renskötselrätt.

Läs mer om projektet och ta del av broschyren på lulesamiska och nordsamiska:

Klimatanpassning av rennäringen – samverkan och kunskapsutbyte med fokus på fodersäkerheten, Sveriges veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Frågor som rör materialet besvaras av SVA. Länsstyrelsen i Västerbotten svarar på frågor kring vårt arbete med klimatanpassning.

Länsstyrelsen ska främja rennäringens utveckling

Länsstyrelsen ska främja rennäringens utveckling, bland annat genom att stödja utvecklingsprojekt och bevaka rennäringens intressen i samhälls- och miljöplaneringen. Som ett led i arbetet med att anpassa Västerbotten till de förväntade effekterna av klimatförändringar arbetar Länsstyrelsen även med att stödja rennäringen att klara dessa effekter.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss