Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möte med Norrmejerier – med cyberattack och beredskap på agendan

Människor som står i en kontorskorridor

Kajsa Berggren chef vid Enheten för landsbygd och regional utveckling, Göran Olofsson styrelseordförande för Norrmejerier och mjölkbonde, landshövding Helene Hellmark Knutsson och länsråd Lars Lustig.

Varje år träffas Norrmejerier och Länsstyrelsen Västerbotten. Det är ett värdefullt erfarenhetsutbyte som skapar bra relationer och samverkan.

Norrmejerier är en viktig livsmedelsproducent men också företrädare för mjölkbönderna i hela norra Sverige. De är Sveriges nordligaste mejeriförening och ägs av mjölkbönder i Norrbotten, Västerbotten och delar av Västernorrland och Jämtlands län. Hur det går för Norrmejerier är i mångt och mycket en indikator på hur det går för många av norra Sveriges jordbruk.

Genom att träffas får länsstyrelsen en överblick av vad som händer ute på gårdarna och om regionens och landets mjölkproduktion. Norrmejerier får uppdaterad information om länsstyrelsens arbete med investeringsstöd, djurskyddsfrågor, veterinära frågor och andra ärenden där lantbrukarna har kontakt med länsstyrelsen.

Cyberattack och beredskap

Vid årets möte var cyberattacken som Norrmejerier utsattes för i april en viktig samtalspunkt. Länsstyrelsens roll vid en samhällsstörning är att samordna och stödja länets aktörer för att konsekvenserna för samhället ska bli så små som möjligt. Därför var det viktigt att få samtala om Norrmejeriers erfarenheter av hur produktionen påverkades, hur beredskapen såg ut, och inte minst om Norrmejeriers imponerade arbete att hantera attacken inom 2,5 dygn så att ingen mjölk behövde hällas bort.

Livsmedelsberedskap var en annan viktig samtalspunkt. När i princip varannan tugga är importerad, hur kan vi säkerställa en tillräcklig livsmedelsproduktion i händelse av kris eller höjd beredskap? Hur bygger vi motståndskraft och en hållbarhet inom både livsmedelsproduktion och livsmedelskonsumtion? Lantbrukarna är nyckeln till att vi klarar ett krisläge, men finns det inte produktion i fredstid så finns det inte produktion i kristid heller.

Viktiga frågor och ett bra och givande möte, sammanfattar länsråd Lars Lustig. Alltid värdefullt att få träffa Norrmejerier och utbyta erfarenheter och tankar med dem.

Medverkade gjorde: Göran Olofsson styrelseordförande för Norrmejerier och mjölkbonde, landshövding Helene Hellmark Knutsson, länsråd Lars Lustig, Kajsa Berggren chef vid Enheten för landsbygd och regional utveckling, Fredrik Nilsson chef för djurskydd och veterinär folkhälsa samt Lars Ericson länsstyrelsens lantbruksexpert.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss