Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gemensamma insatser inom området mäns våld mot kvinnor

Fyra människor i ett rum varav en i polisuniform, en man sitter ner och skriver under ett papper, de andra står bakom.

Stående: Åsa Jonsson, Åklagarkammaren i Umeå, Anna Jonsson, Polismyndigheten, Tommy Svensson, Region Västerbotten. Sittande: Lars Lustig, länsråd, Länsstyrelsen Västerbotten

Fler än 300 kvinnor i Sverige har dödats av sina män de senaste 20 åren. Det är i genomsnitt mer än en kvinna i månaden. För att kunna förebygga våldet behöver myndigheter bli bättre på att arbeta tillsammans.

Som ett led i arbetet med att utveckla och förbättra samarbetet mellan myndigheterna har Länsstyrelsen Västerbotten, Polismyndigheten, Region Västerbotten och Åklagarmyndigheten tagit fram en regional handlingsplan för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i Västerbottens län.

Handlingsplanen, som gäller för perioden 2024–2026, undertecknades tisdagen den 12 mars, på Länsstyrelsen. Länsråd Lars Lustig undertecknade handlingsplanen för Länsstyrelsens räkning.

Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Alla goda krafter behöver samarbeta för att komma till rätta med detta samhällsproblem. Med denna handlingsplan tar vi – Polisen, Åklagarmyndigheten, Region Västerbotten och Länsstyrelsen – ett gemensamt steg för att bidra till detta mål, säger Lars Lustig.

Socialstyrelsen har i sina utredningar konstaterat brister i samhällets skyddsnät och att det krävs ett mer samordnat agerande från olika samhällsaktörer. Vi delar den bilden och är därför mycket positiva till handlingsplanen och det arbete som kommer att ske framöver i vårt län, säger Anna Jonsson, chef polisområde Västerbotten.

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som or­sakar stort fysiskt och psykiskt lidande och innebär också stora samhällskostnader för bland annat hälso- och sjukvården, rättsväsendet och det sociala välfärdssyste­met. Mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av den maktobalans som

råder mellan kvinnor och män. De flesta män utövar inte våld men bland våldsut­övare är den absoluta majoriteten män.

Bland de gemensamma aktiviteterna under 2024 kan nämnas gemensamma utbildningsinsatser, informationsinsatser riktad till utsatta kvinnor, och informationsinsatser om vilken behandling som finns för personer som vill förändra ett våldsamt beteende.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss