Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jämställdhet för en hållbar samhällsomvandling

Idag är det den 8 mars 2023, internationella kvinnodagen. I dag, såsom alla andra dagar, är det viktigt att uppmärksamma ojämställdhet och värna om kvinnors och flickors rättigheter. Det skriver landshövdingarna i de fyra nordligaste länen i en gemensam debattartikel.

I norra Sverige pågår just nu många stora industrietableringar och vi brukar tala om att vår del av landet, de fyra nordligaste länen, står inför en samhällsomvandling. Och här behöver vi bevaka och utmana rådande normer.

Nu – när världens strålkastare riktar sig till vår del av landet behöver vi visa upp de möjligheter som finns här för kvinnor och män. Vi behöver nyansera bilden av norra Sverige, så det inte målas upp en stereotyp bild av hur det är att leva, bo och arbeta i våra län.

För att vi ska bli hållbara och attraktiva län för såväl kvinnor som män, behöver vi gemensamt adressera våra utmaningar och lyfta fram det positiva som våra län kan ge. För att klara omställningen behöver vi långsiktiga satsningar som främjar jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Vi behöver också gemensamt i offentlig, privat och idéburen sektor definiera vilket samhälle vi vill ha.

För att lyckas med tillväxten i och omvandlingen av samhället krävs det att både kvinnor och män attraheras av våra län, dess arbetsgivare och näringsliv. Och att kvinnor och män är delaktiga och får vara med och bestämma hur länens omvandling ska ske.

Samtidigt ska vi inte försköna eller förminska de faktiska utmaningarna vi har: den könssegregerade utbildningen och arbetsmarknaden, maktobalansen, den ekonomiska ojämställdheten samt mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor. Vi vill idag särskilt uppmärksamma förekomsten av, och hur viktigt det är att arbeta emot, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Vi vet utifrån tidigare kartläggningar att efterfrågan på sexuella tjänster är stor i norra Sverige. Ingenting verkar hejda efterfrågan, inte ens pandemin och de medföljande restriktionerna. Det är framförallt flickor och unga kvinnor som är utsatta i prostitution i våra län, det är flickor och kvinnor som bor och verkar här i våra län. Det är främst svenska män som köper sexuella tjänster och de tillresta männen förstärker och gör efterfrågan än större. I Sverige har vi en lagstiftning som kriminaliserar köp av sexuell tjänst. Därav är det av största vikt att arbetsgivare tar sitt ansvar och informerar om vilken lagstiftning som gäller här.

Med denna bakgrund – vill vi se en jämställd samhällsomvandling, en omvandling som kräver en gemensam kraftansträngning för att vi i de fyra nordliga länen ska kunna skapa livsmiljöer där kvinnor och män har möjlighet att leva ett liv fritt från våld och där kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett jämställt samhälle ger också förutsättningar för barns trygghet och framtidstro.

Vi tror det är möjligt – men vi behöver göra det gemensamt! Vi uppmanar därför alla samhällsaktörer att ansluta sig till arbetet!

Helene Hellmark Knutsson, landshövding Västerbotten

Lotta Finstorp, landshövding Norrbotten

Berit Högman, landshövding Västernorrland

Marita Ljung, landshövding Jämtland

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss