Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Du som arbetar på en kommun kan ansöka om bidrag för våtmarksprojekt.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang. Sedan starten 2004 har ett stort antal åtgärder genomförts runt om i Sverige som bidragit till naturvård och friluftsfrämjande. Satsningen för att öka de lokala initiativen för naturvård är den största hittills i Sverige.

Inga nya projekt inom ordinarie LONA

Under 2024 finns inga avsatta medel för nya projekt inom ordinarie LONA, det vill säga naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Utbetalningar i pågående projekt fortsätter som vanligt. I dagsläget har vi ingen information om det kommer att vara möjligt att ansöka om nya projekt inom ordinarie LONA år 2025.

Däremot kan du söka LONA-bidrag till nya våtmarksprojekt, det vill säga restaurering, anläggande av våtmarker eller förberedelser inför detta arbete, som vanligt.

Om bidraget

Vem kan söka bidrag?

Det är du som arbetar på en kommun som kan söka bidrag. Projekt kan initieras och drivas av föreningar och privatpersoner även om det är en kommun som ansöker om bidrag. Om du har en projektidé kontaktar du LONA-ansvarig i din kommun. I andra hand kontaktar du LONA-ansvarig på Länsstyrelsen.

Det är alltid kommunen som ansvarar rättsligt och ekonomiskt för att genomföra och redovisa projekten. Det gäller även om ett projekt drivs av föreningar eller privatpersoner.

Vad kan du söka bidrag för?

Du kan ansöka om bidrag för lokala våtmarksprojekt. Projekt inom följande kategorier kan få bidrag:

  • Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken.
  • Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Exempel på vad du kan få bidrag för inom våtmarksprojekt, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hur stort är bidraget?

Våtmarksprojekt kan få bidrag med upp till 90 procent av kostnaderna för projektet.

Stöd vid ansökan

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om LONA. Här hittar du bland annat inspirationsfilmer, vägledningar för ansökan, användarmanual för hur du ansöker i LONA-tjänsten och frågor och svar om bidraget.

LONA – Lokala naturvårdssatsningen, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ansök om bidrag

Du som arbetar på en kommun kan ansöka om bidrag i LONA-tjänsten hos Naturvårdsverket. Efter att du färdigställt och skickat in ansökan i LONA-tjänsten behöver du även skicka in ett underskrivet exemplar till Länsstyrelsen. Gör så här:

  1. Registrera och ”Skicka in” ansökan i LONA-tjänsten. Den får då status ”Inskickad”.
  2. Skriv därefter ut ansökan från LONA-tjänsten.
  3. Skriv under ansökan, det görs av firmatecknare eller motsvarande behörig företrädare för kommunen.
  4. Skicka in ansökan tillsammans med bilagor till Länsstyrelsen.

Checklistor

LONA-ansökningar Pdf, 147 kB.

Slutrapporter Pdf, 146.6 kB.

Verksamhetsrapporter Pdf, 168.5 kB.

Mall för specificerad budget: kontakta kommunernas LONA-kontaktpersoner eller Länsstyrelsens LONA-samordnare.

Bilagor du ska skicka med ansökan

Du ska skicka med medfinansieringsintyg från samtliga finansiärer, inklusive kommunen när du ansöker, tillsammans med övriga bilagor. Medfinansieringsintyg ska vara undertecknade av firmatecknare eller motsvarande ekonomiskt ansvarig för finansiären.

Medfinansieringsintyg, word Länk till annan webbplats.

Du som har beviljats bidrag

Ansök om ändringar i projekten

Om det sker förändringar i projektet ska du ansöka om ändringar hos Länsstyrelsen. Det kan vara förändringar som påverkar

  • beslutade resultat
  • ändrad finansiering/medfinansiering
  • projektets slutdatum.

Ansökan om ändringar ska gå via kommunen. Ta därför kontakt i ett tidigt skede med den på kommunen som ansvarar för projektet.

Verksamhets- och slutrapportering

Verksamhets- och slutrapportering ska göras i LONA-tjänsten. Rapporterna ska även skickas till Länsstyrelsen. Den 1 mars varje år är sista datum för verksamhetsrapportering. Verksamhetsrapporten behöver inte undertecknas.

Slutrapporten ska lämnas in senast tre månader efter projektets slutdatum. Rapporten ska skickas in i LONA-tjänsten, skrivas ut, undertecknas och skickas till Länsstyrelsen tillsammans med dokumentation på genomförda åtgärder. Läs mer i användarmanualen om hur rapportering går till.

LONA-tjänsten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Användarmanual för LONA-tjänsten, pdf Länk till annan webbplats.

Projekt som pågår eller avslutats

Du kan läsa mer om och inspireras av LONA projekt som pågår eller har avslutats nära dig eller på andra platser i Sverige. Beskrivningar och bilder från projekten finns att ta del av i LONA-tjänsten, som är en databas på Naturvårdsverkets webbplats.

LONA-tjänsten, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Vem gör vad inom LONA?

Kommunerna ansöker om LONA-bidrag. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Du som är kommunalt verksam och intresserad av LONA, vänd dig i första hand till kontaktpersonen på din kommun för mer information. Ta också gärna kontakt med Länsstyrelsen för att närmare diskutera projektet.

Bjurholm

Veronica Tengman Bylund
Telefon 0932-141 68
E-postadress veronica.t.bylund@bjurholm.se

Dorotea

Jörgen Sikström
Telefon: 0942-141 62
E-post: jorgen.sikstrom@dorotea.se

Lycksele

Greger Jonsson
Telefon: 070-625 97 30
E-post: greger.jonsson@lycksele.se

Malå

Stefan Lundgren
Telefon: 0953-140 64
stefan.lundgren@mala.se

Nordmaling

Conny Nordendahl
Telefon: 0930-143 85
E-post: conny.nordendahl@nordmaling.se

Norsjö

Ingrid Ejderud Nygren
Telefon: 0918-141 42
E-post: ingrid.ejderudnygren@norsjo.se

Robertsfors

Dante Dahlgren
Telefon: 070-322 48 86
E-post: dante.dahlgren@robertsfors.se

Skellefteå

Johanna Engström
Telefon: 070-561 58 90
E-post: johanna.engstrom@skelleftea.se

Sorsele

Henrik Sjöström
E-post: henrik.sjostrom@sorsele.se
Telefon: 0952-142 02

Storuman

Elin Rutqvist
Telefon: 0951-140 00
E-post: mbn@storuman.se

Umeå

Johan Bäckman
Telefon: 090-16 16 61
E-post: johan.backman.2@umea.se

Vilhelmina

Ingela Karlsson
Telefon: 070-231 56 38
E-post: ingela.karlsson@vilhelmina.se

Vindeln

Malin Bjurén
Telefon: 0933-142 34
E-post: malin.bjuren@vindeln.se

Vännäs

Peter Lundström
Telefon: 0935-142 34
peter.lundstrom@vannas.se

Åsele

Sofia Sparrfeldt
Telefon: 0941-140 06
E-post: sofia.sparrfeldt@asele.se

Vid marknadsföring och information om projekt

Informationsmaterial som produceras inom ett LONA-projekt ska ha med LONA-logotypen.

LONA-logotyper för nedladdning på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss