Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lillgodberget

Inte långt från Umeå stad ligger Lillgodbergets naturreservat. Här finns skogens ytterligheter med mörka granskogar i svackorna och öppna ljusa tallskogar på bergets topp.

På Lillgodberget med rundslipade hällmarker växer en 300 årig hällmarkstallskog. Tallarna är grova och kortväxta och med grova grenar.

I reservatet finns även betydande arealer sumpskog med senvuxna hänglavsdraperade träd. Ett mindre område med öppen, fuktig och klen tallskog förekommer också. Längs med bäckarna växer bitvis mycket blöt och fuktig granskog med stora mattor av granvitmossa och ofta med stort inslag av glasbjörk. Lillgodbergets karaktär av grandominerade barrblandskogar med gott om gamla träd, gör området gynnsamt för växter och djur som är beroende av gamla naturskogar.

I reservatet finns garnlav på träden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Lillgodberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista,
  hacka, gräva eller omlagra,
 • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller
  buskar, såväl stående som liggande,
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
  uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar,
  med undantag för bär och matsvamp,
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar, med undantag
  för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, markering och därmed jämförbar anordning
  annat än tillfälligt (högst en vecka).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2010, 2019

Storlek: 58 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten