Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klubben

Följ stigen från hängbron på Rickleåns norra sida, genom skogsmark, sandstränder och ut mot hällorna vid havet.

Området består av en långsträckt udde som bjuder på fina upplevelser av Västerbottenskustens kärva skönhet. Här vandrar du förbi orörda hällmarker, klapperstensfält och sandstränder.

Nettingforsen

Naturreservatet ligger vackert vid Rickleåns mynning. Här brusar Nettingforsen, som är ovanlig på fler än ett sätt. Få älvar har forsar eller fall så nära sitt utflöde. Nettingforsen är dessutom opåverkad av flottningsrensning, vilket är unikt längs Norrlandskusten.

Nettingforsen har uppkallats efter flodnejonöga, netting, som är en ålliknande fisk. Fisket efter netting är en gammal tradition och bedrivs av Rickleå byamän. Det sker med särskilda tinor nattetid på eftersommaren och hösten.

Ständig landhöjning skapar nya skogar

Längsmed Norrlandskusten stiger ständigt nytt land ur havet som är ett resultat av att marken fjädrar tillbaka efter att ha varit nedtryckt av inlandsisen. I Västerbotten är landhöjningen nio millimeter per år. Efterhand som nytt land skapas vandrar växter in och efter ett par hundra år har havsbotten förvandlats till granskog.

På Klubben kan du se alla stadier i dessa naturliga landhöjningsskogar, vilket är något av en specialitet för Bottenhavets kuster.

Person som går över stenhäll i skogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Klubben. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelsbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
 • Framföra motordrivet fordon.
 • Anbringa tavla, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Gräva upp eller plocka levande eller döda växter.
 • Plocka eller insamla mossor, lavar eller insekter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1995, 2001

Storlek: 86 hektar

Kommun: Robertsfors

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Sväng av E4:an mot Rickleå sex kilometer norr om Bygdeå. Följ vägen på södra sidan om Rickleån ut till sista forsen före havet. Vid reservatets entré vid Nettingforsen finns parkeringsplats.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss