Länsstyrelsens stugor

Besök gärna våra stugor, kojor och rastskydd.

Stuga, koja eller rastskydd?

 1. Stuga. Här kan du övernatta mot en avgift. Stugan har köksutrustning och madrasser, kudde och filt. Ta med lakan eller sovsäck. Du som besökare städar efter dig. Ved finns.
 2. Koja. Här kan du övernatta gratis. Kojan har bara enkel köksutrustning och sovlav, ibland med madrasser. Du som besökare städar efter dig. Ved finns.
 3. Rastskydd. I rastskydden kan du ta en rast. Övernattning endast i nödsituationer. Ved finns inte.

Praktisk information

För allas trevnad:

 • Erbjud nya gäster att sova i sängarna om du redan sovit en natt.
 • Vandrare och skidåkare har förtur till sängarna.
 • Låt inte hundar eller andra djur vistas i sängarna och använd dina egna matskålar till ditt husdjur.

Glöm inte att

 • hugga och bära in ved,
 • ta ur askan ur kaminen,
 • städa och diska,
 • ställa upp madrasserna vid sängarna,
 • ta hem matvaror och skräp,
 • stänga alla fönster och dörrar innan du lämnar stugan.

Kostnad för boende i våra stugor

Övernattning i vissa stugor kostar 100 kronor per person och natt. Avgiften används till stugans underhåll, utrustning och ved. 

Sms-betalning

Sms:a fjallstuga till 72456 (svenska abonnemang)
Sms:a fjallstuga till 2140 (norska abonnemang)

Bankgiro

5050-8720
Meddelande: 21149 + ditt namn

How to pay the fee from abroad

Give this information to your bank:
IBAN: SE19 1200 0000 0128 1010 8390
BIC: DABASESX

Include the numbers "21149" in a message with the payment.

För allas trevnad:

 • Erbjud nya gäster att sova i sängarna om du redan sovit en natt.
 • Vandrare och skidåkare har förtur till sängarna.
 • Låt inte hundar eller andra djur vistas i sängarna och använd dina egna matskålar till ditt husdjur.

Glöm inte att

 • hugga och bära in ved,
 • ta ut askan ur kaminen,
 • städa och diska,
 • ta hem matvaror och skräp,
 • stänga alla fönster och dörrar innan du lämnar kojan.

Fyra stugor ingår i nyckelsystemet efter Vindelvaggieleden:

 • Rävfallsstugan
 • Östra Vitnjul
 • Mankeforsstugan
 • Dalavardo

Längs leden finns också två öppna stugor:

 • Vindelkroken
 • Västra Vitnjul

Boka och hämta nyckel

Nyckel till de låsta stugorna måste bokas och hämtas ut. Flera personer får boka nycklar och ha tillgång till stugorna samtidigt. Det är bara nyckeln som är bokningsbar, inte hela stugan. Alla gäster ska känna sig välkomna och inte tvingas gå vidare.

Boka och hämta nyckel kan du göra här:

Ammarnäs
Ammarnäs Livs
Strandvägen 7, Ammarnäs
+46 (0)952-600 07
ammarnas@naradej.se

Adolfström
Adolfström Handelsbod
Adolfström 168, Laisvall
+46 (0)70 617 30 41
info@adolfstrom.com

Hemavan
Hemavan Fjällstation
Fjällstigen 2, Hemavan
+46 (0)954 300 27
info@hemavanfjallstation.se

Naturum Vindelfjällen Hemavan
Modovägen 78, Hemavan
+46 (0)954 380 23
naturum.hemavan@lansstyrelsen.se

Krokstrand, Norge
Krokstrand Kafe og Overnatting
Saltfjellveien 1573, 8630 Storforshei
+47 (0)75166002
toverakvaag@msn.com

Kolla alltid öppettider med respektive nyckelutlämnare så att det säkert är öppet när du kommer för att hämta ut din nyckel.

Avgift

All övernattning i stugorna är avgiftsbelagd. Avgiften används till stugans underhåll, utrustning och ved. Avgiften är 100 kr/natt/person i alla stugor förutom Rävfallsstugan där avgiften är 150 kr/natt/person. De låsta stugorna betalas i samband med bokning av nyckel, de öppna stugorna betalas via sms eller bankgiro, se information i stugorna.

Nödutrymme

I samtliga stugor finns ett öppet nödutrymme. Där får övernattning ske endast i nödfall av fjällsäkerhetsskäl. Övernattningsavgiften ska i så fall betalas via sms eller bankgiro, se information i stugorna.

Städa efter dig

Gäster och guider i stugorna skall städa stugan efter användning. I städning ingår också att fylla på vedlår och ordna ny tändved till kommande gäst. Skräp får varken lämnas i naturen, utmed leden eller i stugorna.

Förbjudet att övernatta i Vindelkroken vid slädhundskörning

Alla som färdas med slädhund i Vindelfjällen ombeds respektera förbudet mot att använda stugan i Vindelkroken för övernattning. Länsstyrelsen hänvisar istället till möjligheten att bo i andra stugor, till exempel Dalavardo.

Vindelvaggileden på Naturkartanlänk till annan webbplats

Stugor i fjällen

Vindelfjällens naturreservat

Det finns olika slags boende i Vindelfjällens naturreservat:

 • Stugor längs Kungsleden i Svenska turistföreningens (STF) regi. För priser, se STF.länk till annan webbplats
 • Stugor utmed Vindelvaggileden kostar 100-150 kronor per natt.
 • Gratis boende i kojor. Ett enkelt boende med sovlav, kamin, bord och stolar. Ved finns som meterved.
 • Övriga stugor för 100 kronor per natt är i första hand till för förvaltande personal och renskötare. I mån av plats kan de nyttjas för övernattning.

Information om Vindelfjällens naturreservat

Stugor utmed Kungsleden:

Aigertstugan ägs av Länsstyrelsen och drivs av Svenska turistföreningen (STF).

Koordinater:
RT 90: X 1513182 Y 7315694
SWEREF: N 7313809 E 549795

STF Aigert fjällstugalänk till annan webbplats

Serve fjällstuga ägs av Länsstyrelsen och drivs av Svenska turistföreningen.

Koordinater:
RT 90: X 1498161 Y 7319120
SWEREF 99: N 7317041 E 534723

STF Serve fjällstugalänk till annan webbplats

Tärnasjöstugorna ägs av Länsstyrelsen och drivs av Svenska turistföreningen (STF).

Gamla Tärnasjöstugan nära storstugan är öppen. Du kan använda stugan om du hamnar i ett nödläge och övriga fjällstugan är stängd.

Koordinater:
RT90: X 1486024 Y 7320995
SWEREF 99: N 7318754 E 522578

STF Tärnasjö fjällstugorlänk till annan webbplats

Viterskalsstugan ägs av Länsstyrelsen och drivs av Svenska turistföreningen (STF).

Det är öppet till första rummet till höger i storstugan. Du kan använda det om du hamnar i ett nödläge och övriga fjällstugan är stängd.

Koordinater:
RT90: X 1470474 Y 7309658
SWEREF 99: N 7307098 E 507229

STF Viterskalet fjällstugalänk till annan webbplats

Marsfjällets naturreservat

Den 16 september 2019 börjar vi renovera Blerikstugan. Fasad och fönster renoveras under vecka 38 och 39. Stugan kommer då att ha begränsad tillgänglighet för gäster. Från och med torsdag 26 september stängs stugan helt för invändiga renoveringsarbeten. Arbetet förväntas pågå hela oktober ut.

Stugan nås genom vandringsled, skidled och skoterled från Fatmomakke, Marsliden och Kittelfjäll.

Rum 1: 8 bäddar, kamin

Rum 2: 4 bäddar, ingen kamin

Rum 3: 2 bäddar, kamin

Rum 4: Kök, kamin

Nödtelefon finns.

Koordinater:
Sweref: 7228020, 517198

Marsfjällets naturreservat

Blerikstugan i Matskanaområdet ligger vid sjön Bleriken och nås via stig från Torpet. Stugan har fyra bäddar.

Koordinater:
RT90: X 7220047 Y 1512782
Sweref 99: N 7218164 E 550633

Kostnad 100 kronor/natt/person.

Marsfjällets naturreservat

Rastskydd som ligger längs led.

Koordinater:
RT90: X 7222193 Y 1474595
Sweref 99: N 7219831 E 512408

Marsfjällskåtan.

Matskanstugan ligger vid sjön Matkans utlopp och nås närmast från stigen som utgår från Sjöland. Stugan har åtta bäddar.

Koordinater:
RT90: X 7223326 Y 1509192
Sweref 99: N 7221398 E 546993

Kostnad 100 kronor/natt/person.

Marsfjällets naturreservat

Rastskyddet ligger vid Djupbäcken mellan Marsfjällskåtan och Blerikstugan. I rastskyddet kan du ta en rast. Övernattning endast i nödsituationer. Ved finns inte.

Vardo- Laster- och Fjällfjället

Durronskalets rastskydd ligger längst skoter och vinterleden cirka nio kilometer norr om Klimpfjäll på Kalfjället i det mäktiga Durronskalet.

Rastskyddet är tänkt för rast och har inte ved för att övernatta annat än i nödfall.

Koordinater:
RT 90: X 7225201 Y 1448639
Sweref 99: N 7222524 E 486435

Ljuslidenstugan ligger i viken (Ransarluspen) av den stora sjön Ransarn. Här finns 13 + 2 bäddar fördelat på fyra rum. På gården finns även en gammal stuga. Stugorna ligger längs sommar- och vinterled.

Historia

Ransarn är en nybyggarmiljö i fjällen från 1890-1920. Ransarnområdet är ett av de senast koloniserade områdena i Sverige. De nybyggen som funnits här, som mest 12, upptogs mellan 1890 och 1920 och med ett undantag har de övergivits i samband med Ransarens reglering på 1950-talet.

Några av gårdarna har dock även senare tidvis varit bebodda. Ända fram till regleringen saknade Ransarnområdet vägförbindelse till omvärlden. Mycket på grund av detta behöll man här nybyggarnas livsmönster som i huvudsak byggde på jakt och fiske, kombinerat med kreaturshållning.

Fiske

Ransarn är känd för sitt vinterfiske efter rödning. I sjön finns både öring och röding, samt en del lake. Statens fiskekort för fjällfiske gäller. I Ransarån gäller speciella regler.

Koordinater:
RT90: X 7239150 Y 1459150
Sweref 99: N 7236683 E 496827

Kostnad: 100 kronor/natt/person

Stugan ligger längs Ransarån några hundra meter från sommar och vinterleden mellan Ransaren och Tjåkellestugorna. Här finns fyra bäddar.

Ransarån erbjuder bra flugfiske. Speciella regler gäller för sträckan mellan Ransaren och Tjåkkele. Ransarån utgör även en gräns mellan Vilhelmina norra och södra Samebyars betesmarker.

Koordinater:
RT90: X 7235350 Y 1449850
Sweref 99: N 7232719 E 487549

Kostnad: 100 kronor/natt/person som går till skötsel av stugorna i fjällen.

Slipsikstugan ligger vid sjön Sjliptjehke 837 meter över havet längs sommar- och vinterleden mellan Klimpfjäll och Borgafjäll. Stugan har sex bäddar.

För att stugan inte ska fyllas med snö är det mycket viktigt att dörren stängs ordentligt när du lämnar stugan.

Koordinater:
RT90: X 7209372 Y 1448689
Sweref 99: N 7206700 E 486690

Kostnad: 100 kronor/natt/person

Slipsikstugan.

Den nya stugan har sex bäddar och gamla stugan har fyra bäddar. I den gamla stugan finns ingen utrustning. Stallet är också öppet.

För att hitta stugan kan du från bommen vid Stekenjokk färdas åtta kilometer på skidor. Observera att skotrar parkeras två kilometer innan stugan, skidåkning sista biten.

Koordinater:
RT90: X 7231600 Y 1442050
Sweref 99: N 7228894 E 479692

Kostnad: 100 kronor/natt/person

Ända sedan förhistorisk tid har människor på båda sidor om fjällkedjan haft kontakt och idkat handel med varandra. Än idag kan man följa flera av dessa "norgefararleder".  Lederna användes också ofta av samerna vid sina flyttningar mellan sommar- och vinterbete. Nybyggarna i Kultsjödalen åkte till de norska handelsplatserna Kroken och Mosjöen.

Handelsfärderna till Norge gick vanligen 2 gånger per år med häst och släde. En färd före jul och en färd i mars/april när ripjaken var avslutad och skaren ännu bar. Ibland gjorde man också en tur till den norska marknadsdagen, tiendebyttet, i september. Då fick man bära packningen på ryggen, klövja hästen eller använda en liten träsläde som hästen kunde dra.

Fjällbönderna hade med sig ripa, skinn, näver, smör och ost. Varorna byttes mot mjöl, socker, salt, kaffe, fotogen och annat man kunde behöva. På hemvägen kunde lasset väga mellan 500 och 1 000 kilo. Ibland begav sig också samerna till handelsplatserna. De var i högre grad självförsörjande och ren-skötselns nomadiserade tillvaro innebar också svårigheter att lagra större förråd av mat och andra förnödenheter.

Man samlades vid Norgefarargården i Klimpfjäll innan man tillsammans gav sig av över fjället. Det kunde komma folk åkande ända från Åsele. Från Klimpfjäll gick Norgefararleden upp efter Dårronbäcken, genom Durrenskalet till Tjåkkele och vidare genom Remdalen. När man passerat gränsen färdades man vidare genom Harvasdalen och Susendalen, för att så småningom anlända till handels-platserna Kroken eller Mosjöen. Resan kunde ta flera dagar. Om det blev dåligt väder flera veckor. Den första dagsetappen slutade vid Tjåkkele, drygt en mil NNV om Klimpfjäll. Dagen efter gjordes tremilaresan till Kroken och därefter gick färden vidare i dagsetapper till Mosjöen. 

I slutet av 1800-talet fraktades en stuga från Marsliden till Tjåkkele. Flytten utfördes av JP Jonsson Lövberg från Marsliden. Ett stall uppfördes också för att härbärgera hästarna. Både stugan och stallet står ännu kvar på stugplatsen. De restaurerades i slutet av 1970-talet.

Längs Norgefararleden färdades också fjällbor på väg till Amerika. Mellan 1867 och 1915 emigrerade knappt 1 000 personer från Vilhelmina. Det kan jämföras med att antalet bosatta i socknen år 1867 uppskattades till omkring 3 000 personer. Via Mosjöen kunde de ta sig ner till amerikahamnarna i Trondheim och Bergen. I en av Tjåkkelestugorna har en emigrant år 1906 lämnat "En sista hälsning till fäderneslandet".

På 1920-talet byggdes en renvaktarstuga. Ransarån utgör gräns mellan samebyarna Vilhelmina norra och Vilhelmina södra. Stugan användes av samerna för övernattning vid skiljningar i trakterna omkring. Ibland kunde det bli riktigt trångt i stugan eftersom man inte hade möjlighet att som idag åka tillbaka till sitt boende. Då användes alla utrymmen. Periodvis bodde här också personer som var anställda av lappväsendet för att sköta om renstängslet mot Norge. 

Rennäringens årscykel delas in i åtta årstider. På våren då vajorna föder sina kalvar. Från och med maj ska renarna befinna sig väster om odlingsgränsen. Under kalvningstiden maj-juni är det mycket viktigt att renarna får vara ostörda. Efter kalvmärkningen i början av juli släpps renarna för att beta. Under den tiden håller sig renarna främst till höglänta områden för att komma undan knott och andra insekter. På hösten samlas renarna ihop för uttag till sarvslakten. Renar finns kvar i området tills snön kommer och de flyttar till vinterbeteslandet. Tänk på att renar vistas i området från vår till långt in på hösten och visa hänsyn.

Idag står stugorna öppna för dig som kommer vandrande eller skidande längs Ransarån. Stanna en stund och vila benen eller övernatta. Lämna sedan stugan i det skick du själv vill finna den. Kom ihåg att betala för din övernattning. Pengarna går till skötsel och underhåll av stugorna. Välkommen till Tjåkkelestugorna!

Åtnikstugan har sex bäddar plus 12 sovplatser på övervåningen som inte är uppvärmd. Stugan ligger söder om Västra Vardofjäll längs vinterleden från Remdalen mot Nedre Vapstsjön. Från stugan går även en stig upp på Västra Vardofjäll.

Observera att hjälptelefonen är avstängd.

Florarika marker

Västra Vardofjäll och Lasterfjället är kalkrika fjäll. Här återfinns bland annat den lilla Fjällklockan och isvedel. Fjällsippan växer rikligt på hederna.

Koordinater:
RT90: X 7245400 Y 1444100
Sweref 99: N 7242604 E 481683

Kostnad: 100 kronor/natt/person.

Åtnikstugan.

Brattikens naturreservat

Cirka 1,5 kilometer nordväst om Brattikens topp ligger Lappstugan. Stugan har fyra bäddar och ligger längs leden mellan Forsmark och Matsdal. Stugan har köksutrustning och ved finns.

Koordinater:
RT90: X 7260669 Y 1501094
Sweref 99: N 7258642 E 538413

Kostnad: 100 kronor/natt/person. Avgiften går till underhåll av stugan.

Brattikens naturreservat

Lappstugan.

Gitsfjällets naturreservat

Lill-Månkes koja är en liten timrad byggnad med två bäddar. Kojan är öppen för allmänheten och ligger längs leden mellan Saxnäs och Rissjö.

Kojan är döpt efter Lill-Månke, som sägs ha varit Sveriges kortaste same. Han levde mellan 1856-1940 och ska enligt uppgift ha varit två alnar, 120 cm, lång.

Koordinater:

RT90: X 7190450 Y 1484894
Sweref 99: N 7188289 E 523147

Gitsfjällets naturreservat

Dainans naturreservat

En charmig timmerbyggnad som ligger vid Lakansjöbäcken i Dainans naturreservat. Det finns två rum med separata ingångar. I vardera rum finns kamin och en bred sovlav. Varje sovlav har utrymme för fem personer, det ryms alltså totalt tio personer i stugan.

Det finns ingen vandringsled till stugan, men vintertid går en skoterled förbi.

Kojan saknar madrasser och köksutrustning. Vi ber besökare ha överseende med skicket på utrustning och faciliteter. Länsstyrelsen kommer att förbättra standarden på kojan framöver.

Koordinater:

Sweref: 7197210, 557086

Dainans naturreservat

Abelvattnet

Vid Abelvattnets östra del (Kraftverksdammen) ligger stugan. Abelvattnet är ett stort reglermagasin som är upplåtet för fiske. Ropen som ligger norr om Abelvattnet är en oreglerad sjö liksom bäcken som rinner ut från denna. Även sjösystemen sydost om Abelvattnet är upplåtna att fiska i med statens fjällfiskekort. I sjöarna finns mest öring, förutom i enstaka mindre vatten där även rödning förekommer.

Stugan är låst, men kan hyras. Den har fyra rum och åtta bäddar.

Observera. Vägen till stugan är bommad vid avtagsvägen efter att Gejmån passerats!

För bokning av rum kontakta:
Viktor Israelsson
Tärnamo 118
076-832 68 80

Om du har särskild rätt att fiska med när och nyttjar stugan i samband med fisket är det viktigt att du visar upp Länsstyrelsens beslut vid nyckelutlämning och betalning. Detta eftersom du har rätt till en lägre rumshyra.

Koordinater:
RT90: X 7271400 Y 1462100
Sweref 99: N 7268867 E 499292

Stugan i Abelvattnet.

Arevattnet

Stugan vid Arevattnet har två rum med fyra plus två bäddar. Stugan ligger längs leden mellan Atostugan och Skalmodal. Det är en mycket lättvandrad led som går över kalfjället hela vägen.

Observera. I dagsläget har det branta ledpartiet ner mot Skalmodal rasat. Det rekommenderas att istället gå mot Skalvattnets östra ände och ner där, alternativt mot Nybrott i Norge.

Kostnad: 100 kronor/person/natt

Koordinater:
RT90: X 7268750 Y 1442150
Sweref 99: N 7265966 E 479393

Kulturhistoria vid Atoklimpen

Vid Atoklimpen vimlar det av kulturspår. Här finns både kåtatomter från medeltiden, gravar och offerplatser. Atoklimpen består av bergarten Serpentin och har en väldigt speciell flora. Läs mer om Atoklimen genom att klicka på länken nedan.

Kulturreservatet Atoklimpenöppnas i nytt fönster

Leden

Leden börjar vid kulturreservatet Atoklimpen och tar dig vidare över lavrika lättvandrade fjällhedar med utsikt mot norska snöklädda toppar. Väl vid Arevattnet väntar mjukare berg med en rik flora.

Floran vid Arevattnet

Arevattnets västra del är en botanisk hotspot. Här kan den botaniskt intresserade bland annat hitta klippbräcka, renstarr och fjälltätört. Även branterna vid Skalmodal prinkar av blommer, men är svåra att ta sig ner för.

Speciell och skyddsvärd öringstam

I Arevattnet finns en speciell och skyddsvärd öringstam, nämligen Arevattenöring. Köttet är blodrött och skinnet glänser i guld och grönt. Sjön är djup (42,5 meter) och rik på kräftdjuret sötvattensmärla vilket ger fisken dess röda kött.

Kulturhistoriska spår

Även kring Arevattnet har spår av forna tiders samiska kultur hittats, men spåren är inte lätta att se för ett otränat öga. Kring sjön ligger även ett antal renskötarstugor som ägs av Vapstens sameby.

Stugor nedanför fjällen

Björnlandets nationalpark

Sex sovplatser och extra madrasser. Ta med egen sovsäck. Kojan ligger vid Angsjöns nordvästra strand. I kojan finns ved och vedspis. Förutom stek- och kaffepanna får du själv ta med utrustning för att äta och laga mat. Boendet är gratis och alla som kommer till kojan ska erbjudas plats.

Mer om kojorna i Björnlandets nationalparklänk till annan webbplats

Sex sovplatser och extra madrasser. Ta med egen sovsäck. Kojan ligger vid Svärmorstjärn en bit längre in i nationalparken. I kojan finns ved och vedspis. Förutom stek- och kaffepanna får du själv ta med utrustning för att äta och laga mat. Boendet är gratis och alla som kommer till kojan ska erbjudas plats.

Mer om kojorna i Björnlandets nationalparklänk till annan webbplats

Svärmorskojan.

Västermarks naturreservat

Fyra bäddar (sex bäddar till nöds). Kojan ligger längs leden och cirka två kilometer från reservatsparkeringen. Här är det gratis att sova över.

Koordinater:
RT90: X 1712233 Y 7136553
Sweref 99: N 7137264 E 751054

Västermarks naturreservat

Stenbithöjdens naturreservat

Höjdakojan har ett rum med fyra sovplatser, två enkelsängar och en dubbel.

Boka och hämta nyckel på OKQ8 i Åsele. Övernattning kostar 100 kronor/person/natt. Notera instruktionerna när du ska elda i vedspisen, då det kan vara svårt att få upp elden.

Notera instruktionerna när du ska elda i vedspisen, då det kan vara svårt att få upp elden. 

Koordinater:
RT90: X 7104919 Y 1554312
Sweref 99: N 7103639 E 593588

Stenbithöjdens naturreservat

Höjdakojan.

På toppen av Stenbithöjden finns en öppen koja, Stenbitkojan. Den går att rasta eller övernatta i. Observera att det är förbjudet att köra snöskoter upp hit till Stenbitkojan.

Hitta stugorna i vår app

Ladda ner appen Västerbottens naturkarta. Här finns länets naturreservat, flera vandringsleder och Länsstyrelsens stugor. Appen är gratis och finns både för iPhone och Android.

Västerbottens naturkartalänk till annan webbplats

Aktuellt om broar och stugor

Här hittar du aktuell information om reparationer och avstängningar av Länsstyrelsens broar och stugor.

Aktuellt om stugor, leder och broar

Kontakt

Johan Lindberg

Naturreservatsförvaltare

Tommy Sjölund

Anläggningsansvarig

Tomas Staafjord

Förvaltare Björnlandets nationalpark