Vindelfjällen

Vindelfjällen är ett av Europas största skyddade områden. Människan har under 8 000 år lämnat varsamma avtryck i Vindelfjällen och här är vildmarken också kulturbygd.

Under sommaren kan du vandra genom fjällvärldens alla naturtyper, från dalgångarnas barrskog till de kargaste fjällhedarna. Vintern erbjuder gnistrande landskap och möjlighet att spåra fjällens små och stora däggdjur.

Allt om Vindelfjällen på vindelfjallen.se

Vindelfjällens naturreservat har en egen hemsida. Här finns allt du behöver veta inför ditt besök.

vindelfjallen.selänk till annan webbplats

Vandra Kungsleden

Ett utmärkt sätt att uppleva Vindelfjällen är att vandra Kungsleden mellan Ammarnäs och Hemavan. Leden går genom Tärnasjöns breda dalgång och längs foten av Norra Storfjället. Från dalbottnarna på 600-metersnivån reser sig högfjällen med toppar på över 1700 meter.

Längs Kungsleden finns fina stugor som drivs av Svenska turistföreningen. Tre vindskydd utmed Kungsleden förbättrar säkerheten för besökaren.

Om Kungsleden på STF:s hemsidalänk till annan webbplats

Om stugorna efter Kungsleden på STF:s hemsidalänk till annan webbplats

Tjulån rinner genom naturreservatet.

Naturums lokal i Ammarsnäs.

Naturum – Vindelfjällens entrè

Vindelfjällen naturum i Ammarnäs och Hemavan fungerar som entré till Vindelfjällens naturreservat. I naturum finns utställningar om områdets natur och kultur. Personalen kan berätta mer om sevärdheter, turer, jakt, fiske och andra aktiviteter. Fjällbotaniska trädgården i Hemavan är en del av naturum.

Fågellivet – Vindelfjällens rikedom

Fågellivet är mycket rikt i Vindelfjällen. Vadare som dubbelbeckasin, myrsnäppa och småspov trivs i våtmarkerna. Lavskrika, lappmes och tjäder kan du hitta i barrskogarna. Fjällripa, dalripa och jaktfalk trivs i björkskogen och på kalfjället. Deltaområdet i Ammarnäs är en klassisk lokal för rastande vårfåglar. Marsivaggie, Vindelvagge och Tärnasjön är välkända häckningsplatser.

Jaktfalk.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vindelfjällen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

Föreskrifter gällande allmänheten i del av Vindelfjällen beslutat 1974 (fjällen) 

 • Att skada fast naturföremål eller ytbildning.
 • Att störa djurlivet.
 • Att framföra motordriva fordon eller övriga transportmedel annat än på härför avsedda vägar, spår, leder eller inom särskilt angivna områden med undantag för transporter för rennäringen och för utnyttjande av rättigheter som upplåtits i särskild ordning.
 • Att störa rennäringen.
 • Att beträda fågelskyddsområdet Marsivagge 15 maj – 1 augusti. 

Föreskrifter gällande allmänheten i del av Vindelfjällen beslutat 1988 (Kirjesålandet, Matsorliden och Giertsbäcksdalen)  

 • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknande.
 • Framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen.

Serviceinformation

 • Eldplats
 • Fiske
 • Informationstavla
 • Kollektivtrafik
 • Parkering
 • Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats
 • Servering
 • Skidled
 • Skoterled
 • Torrdass
 • Tältplats
 • Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled

Kontakt

Johan A. Lindberg

Skötsel och friluftsliv

Torleif Eriksson

Fiske

Nathalie Byström

Markupplåtelser

Fakta

Bildat: 1993, 1995, 2017
Storlek: 564 919 hektar
Kommun: Sorsele/Storuman
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000