Vännforsen

Naturreservatet är beläget på den östra sidan om Vännforsen, den nedersta forsen i Vindelälven.

I området finns stigar och rastplatser med tillhörande vindskydd och är väl tillämpat för friluftsliv då området ligger inom dagsutflyktsavstånd från Vännäs och Umeå.

Den sällsynta älvstarren

Området närmast älven är beväxt med äldre tall, gran och lövskog med inslag av mindre grupper yngre skog. Den sällsynta älvstarren växter likaså i några källdrag. Inom området finns välutbildade, höga nipor. Stranzonen har en frodig skogsremsa med förhållandevis stor andel död ved som är lämnad till insekter och svampar.

Vännforsen är även en fin utflyktsplats under vinterhalvåret.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vännforsen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Störa djurlivet, exempelvis genom närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande, samt klättra i boträd.
 • Medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 • Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder.
 • Parkera annat än på särskilt anvisade platser.
 • Tälta.
 • Uppställa hus- eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser och mer än två dygn.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Ta frö och skada vegetationen i övrigt, exempelvis genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar.
 • Anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Peter Näslund

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1978, 1995
Storlek: 33,5 hektar
Kommun: Vännäs
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000