Kalvtjärnarna

Där fjäll möter skog ligger naturreservatet Kalvtjärnarna. Följ stigen för en fin promenad genom riktigt gammal skog.

På reservatets nordöstra sida finns parkeringsplats. Där börjar vandringsleden till Kalvtjärnen. Leden är knappt två kilometer lång och framme vid Kalvtjärnen finns en fin rastplats.

Att ta sig upp på Kalvbergets topp kräver en ganska stor insats men väl uppe möts du av en milsvid utsikt över skog och fjäll.

Platå av dolomit - enda av sitt slag i Västerbotten

Uppe på Kalvbergets platå, i nordöstra delen av reservatet, finns en bergkulle med berggrund av dolomit. Det är den enda i sitt slag i Västerbotten. Det finns mycket kalk i berggrunden vilket gör att sällsynta växer trivs där, bland annat olika orkidéer.

Naturreservatet består av två delar med olika karaktär. Den ena delen utgörs av Kalvbergets topp och den andra delen av myr och naturskogsmosaik. Vid Kalvtjärnarna växer gamla urskogsartade granskogar med en del björk. På träden växer många sällsynta vedsvampar.

Utsikt från Kalvberget.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kalvtjärnarna. Tänk på att det inte är tillåtet att:            

 • Framföra motordrivet fordon; undantag medges för uttransport av fälld älg och för snöskoter på snötäckt och väl tjälad mark.
 • Störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m.
 • Göra åverkan på mark, block, klippor eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade, detta gäller ex. klättring i klippbranter.
 • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
 • Medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur, undantag medges för den jakt som får bedrivas i reservatet.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Rastplats Rastplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Skoterled Skoterled

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1999 utvidgat 2006, 1998
Storlek:
1 510 hektar
Kommun:
Dorotea
Skyddsform:
Naturreservat, Natura 2000