Grössjön

Grössjön är ett av Umeå kommuns egna naturreservat där gammelskog och myrar ger vildmarkskänsla alldeles i närheten av stan.

I naturreservatet finns flera markerade stigar, grillplatser och ett fågeltorn. I sjön häckar bland annat svarthakedopping, grönbena och sångsvan. I sjön hittar du också bisamråttans karaktäristiska hyddor. Norr om sjön finns gammelskog med tjäder, pärluggla och tretåig hackspett. På de grova asparna växter lunglav.

En bisamråtta på simtur i Grössjön.

Stora blomstermyran i reservatets södra del är ett av kustlandets få rikkärr där ovanliga växter som korvmossa och knagglestarr växter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Grössjön. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på något annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp örter eller gräs, samt plocka eller insamla lavar, mossor, vedöevamde svampar och insekter.
 • Medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 • Göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser.
 • Tälta mer än ett dygn och då enbart på särskilt anvisade platser.
 • medvetet störa djurlivet.
 • Framföra cykel.
 • Framföra motordrivet fordon på barmark eller snötäckt mark.
 • Utöva kommersiell besöksverksamhet.
 • Anordna orienteringstävlingar där mer än 50 deltagare har banor som berör området öster om Rödmossamyran.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Skidled Skidled
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997
Storlek: 238 hektar
Kommun: Umeå
Skyddsform: Kommunalt naturreservat