Djupvik

Tallskogarna i Djupvik ligger på en sandås, naturskönt omgiven av flera tjärnar och våtmarker.

Den glesa tallskogen är ungefär 100 år gammal. Man har tidigare huggit de största timmerträden och lämnat de mindre, knotiga, sneda eller rötskadade träden. Därför är skogen ganska gles och saknar liggande döda träd, lågor, och stående döda träd, torrträd.

Solnedgång över Djupvik.

I tjärnarna i reservatet forskas det på fisk.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Djupvik. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997, 2001
Storlek: 42,8 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000