Brattiken

Lågfjället Brattiken når 914 meter över havet. Mot sydost finns branter i flera nivåer, där rovfåglar hittar skyddade boplatser. Nedanför bergssluttningen blir landskapet flackt med mycket myrar.

Garnlav.

Mellan branterna och myrarna står en högväxt granskog som har lämnats i fred. Granarna är gamla och ofta grova, och från grenarna hänger långa tofsar av den gulaktiga garnlaven. Här trivs lavskrikan, som gärna kommer fram och hälsar. På marken ligger döda trädstammar som bryts ned av en mängd ovanliga svampar.

Rennäring

Vapstens sameby brukar flytta med sina renar genom området, som är av riksintresse för rennäringen. Området skyddades som fjällnära domänreservat i slutet av 1980-talet.

Cirka 1,5 kilometer nordväst om toppen ligger Brattikstugan.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Brattiken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen, med undantag för snöskoter på väl täckt mark på utmarkerad skoterled.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch eller göra inskrift.
  • Tälta och elda.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga

Kontakt

Johan A. Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1998, 1999, 2017
Storlek: 2 497 hektar
Kommun: Storuman
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000