Bergsjöberget

Bergsjöbergets naturreservat består av de övre delarna av Bergsjöberget och dess nordostsluttning ner mot Bergsjön. Skogen som växer här är gammal och grandominerad med inslag av lövträd och tallar. Skogen är ofta högvuxen och grov.

Raststuga.

På Bergsjöbergets topp finns en fin raststuga och en enklare grillplats. Stigar leder upp till raststugan både söderifrån och norrifrån. För den som vill besöka reservatet är raststugan ett trevligt utflyktsmål. På hällmarkerna just nedanför toppen av berget har du fin utsikt över Bergsjön.

Kalottberg

Bergsjöberget är ett så kallat kalottberg. Det är ett berg som har en skogsklädd topp medan sluttningarna nedanför toppen är kalspolade hällar.

Detta beror på att berget delvis legat nedanför högsta kustlinjen. När inlandsisen smälte bort stack Bergsjöbergets topp upp som en ö ovanför havsytan. Havets vågor slog mot bergets sidor och spolade bort jorden. Vågorna nådde inte bergets topp och därför lämnades jordlagret intakt vilket gör att skog kan växa där idag och bilda en kalott på berget.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Bergsjöberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst 1 vecka).

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Stig Stig

Kontakt

Hanna Johansson Jänkänpää

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2018
Storlek: 78 hektar
Kommun: Nordmaling
Skyddsform: Naturreservat