El- och effektanalys Värmlands län

Energiomställningen är en av våra viktigaste samhällsutmaningar, och den behöver ske snabbt för att bromsa klimatförändringarna. Utfasning av fossila bränslen genom elektrifiering medför ett ökat elbehov. Energifrågan behöver hanteras på både kort och lång sikt samt nationellt, regionalt och lokalt. Länsstyrelsens uppdrag är att samordna och leda arbetet med genomförandet av den regionala energi- och klimatstrategin samt bidra vid genomförandet av samhällets elektrifiering. Under 2022 genomförde Glava Energy Center på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland en el- och effektanalys för Värmland. Analysen täcker dagens elproduktion, elanvändning och effektbehov i Värmland, en prognos för 2030 samt scenarier för elförbrukning och elproduktion 2040.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=96&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss