Mat härifrån - Recept för vardag och krisberedskap

Mat härifrån – Recept för vardag och krisberedskap är resultatet från ett projekt där vi har kopplat ihop målen för En livsmedelsstrategi för Sverige med totalförsvarets behov. Projektet ska ses som ett test och ett första steg i en förändringsprocess. Finns det en marknadspotential för svensk och närproducerad kriskost? Är det här ett sätt att stärka krisberedskapen för kommuner och enskilda? Enlig vår definition är kriskost livsmedel som kan lagras utan kyla i minst tre månader. Vi har även lagt till kravet att kriskosten ska vara från Sverige. Råvaran ska vara svensk och förädlingen ska ske i Sverige. Vi har eftersträvat att kriskosten skulle vara producerad så nära som möjligt, helst i Värmland med angränsande län. Utifrån dessa krav har vi inventerat vad som finns idag.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Krisberedskap

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=71&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss