Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fältgentiana (Gentianella campestris) i Värmlands län

Fältgentiana eller ”Svart Johannes”, som den lokalt kallas i västra Värmlands finnbygder, är en av de gräsmarksväxter som minskat mest i Sverige sedan mitten av 1900-talet. I Värmlands län känner vi idag till 42 lokaler där fältgentianan växer. Det handlar främst om gräsmarker som sköts på traditionellt sätt med slåtter och höbärgning. Drygt hälften av fältgentianans aktuella lokaler i länet ligger inom skyddade områden eller omfattas av skötselavtal inom Landsbygdsprogrammet. På omkring en tredjedel av lokalerna växer fler än 100 plantor av fältgentiana, vilket anses vara gränsen för att klassa en delpopulation som någorlunda säker på sikt. Hotbilden mot fältgentianan i Värmlands län består främst i upphörd eller förändrad hävd på de kvarvarande lokalerna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Hotade arter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=S_2019_19&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss