Risk- och sårbarhetsanalys. Värmlands län 2015

Den övergripande bedömningen i risk- och sårbarhetsanalysen för Värmlands län (RSA) är att krishanteringsförmågan hos Länsstyrelsen och länets övriga krishanterande aktörer i de flesta krisfall är God eller god med viss brist. Främsta medlen för att öka förmågan ytterligare är övning, utbildning och utvecklad samverkan. Ett stort antal risker har identifierats varav vissa är lokalt/regionalt specifika. De risker som bedömts hota det skyddsvärda mest är översvämning, omfattande elavbrott, stor transportolycka, störningar i dricksvattenförsörjningen och klimatpåverkan. Analysen visar att det finns en förbättringspotential för beredskapen i länet och på myndigheten. Ett antal åtgärdsförslag har tagits fram, flertalet är rekommendationer om ökad samverkan, övning samt fördjupad analys.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap
  • Kulturmiljö
  • Samhälle
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_39&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss