Biotopvårdsmanual för flodkräfta

En vägledning till hur man på ett enkelt sätt skapar bra miljöer för ett fiskbart bestånd med flodkräftor. Länsstyrelsen har, tillsammans med Hushållningssällskapet i Värmland, tagit fram en manual för hur man som markägare, fiskerättsägare och fiskevårdsområdesförening kan sköta sitt vatten för att skapa bästa förutsättningar för att få fiskbara bestånd av flodkräftor. Med relativt enkla metoder kan man framgångsrikt öka ett flodkräftbestånd. För dyrare åtgärder kan man ansöka om medfinansiering från Länsstyrelsens fiskevårdsbidrag eller LONA-bidrag. Kontakta alltid Länsstyrelsen redan när du planerar åtgärder i vatten, så hjälper vi till att bedöma om ni behöver göra en anmälan om eller söka tillstånd för vattenverksamhet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_38&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss