Strategi för ANDT-förebyggande arbete i Värmland 2012-2015

Förslaget Strategi för ANDT-förebyggande arbete i Värmland 2012-2015 har nu antagits av Samhällsråd Värmland. Syftet med en gemensam strategi för det ANDTförebyggande arbetet i Värmland är att den ska vara en gemensam plattform för ett samlat agerande på länsnivå samt tydliggöra rollerna i det ANDT-förebyggande arbetet. Strategin är en överenskommelse mellan parterna i Samhällsråd, som består av landshövdingen, landstingsdirektören, regiondirektören och länspolismästaren. Dokumentet ska ses som ett inspirations- och vägledningsdokument för övriga aktörer i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__8&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss