Planering, byggande och boende i Värmland

Länsstyrelserna har enligt regleringsbrev uppdrag att utöva tillsyn över Plan-, byggnads- och bostadsväsendet. Dessa frågor hanteras vid Länsstyrelsen Värmland inom Samhällsbyggnadsenheten. Under 2008 har en prioritering vad gäller tillsynen skett och resultatet av tillsynsaktiviteterna redovisas i denna rapport. Tyngdpunkten i rapporten ligger på den information som kommit fram under de kommunbesök, till samtliga länets kommuner, som genomförts. Delar av den övriga tillsynsaktiviteten redovisas i bilagor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_35&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss