Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Värmländsk totalförsvarsplanering

Representanter från Länsstyrelsen Värmland och Försvarsmakten.

Länsstyrelsen Värmlands Tanja Ekegren, tillförordnad enhetschef risk och säkerhet, Linn Ekholm, försvarsdirektör, Anna-Karin Juhl, handläggare risk och säkerhet, och Emma Spak, länsråd, tillsammans med representanter från Västra militärregionen.

Länsstyrelsen Värmland och Västra militärregionen anordnade ett informationsmöte gällande totalförsvarsplanering och militärt värdlandsstöd. Deltog gjorde tjänstepersoner, politiker och beredskapssamordnare från de värmländska kommunerna och Region Värmland.

Informationsmötet hölls i Karlstad torsdag den 25 april och på programmet stod information om Västra militärregionens försvarsplanering, planering för militärt värdlandsstöd samt övriga närstående frågor.

Det diskuterades även hur vi i Värmland tillsammans kan arbeta med totalförsvarsplanering och vilka uppgifter, roller och ansvar de olika aktörerna har.

Givande dag med bred representation

Ansvarade för dagen gjorde Länsstyrelsen Värmlands försvarsdirektör Linn Ekholm tillsammans med Anna-Karin Juhl, handläggare risk och säkerhet.

– Det var en mycket givande dag där vi med bred representation från länets aktörer samt Försvarsmakten fick möjlighet att diskutera och lära oss mer om totalförsvarsplanering i allmänhet och värdlandsstöd i synnerhet. Framöver kommer vi att samlas återkommande för att fortsätta arbeta med frågorna, säger Linn Ekholm.

Olika roller i helheten

En av de kommunala representanterna på plats var Mathias Lindquist, kommunstyrelsens ordförande i Munkfors.

– Ett bra initiativ av Länsstyrelsen och Försvarsmakten. Det är viktigt att vi tillsammans diskuterar dessa frågor och hittar våra olika roller i helheten, säger Mathias Lindquist.

Från ord till handling

Länsråd Emma Spak deltog i mötet och gör följande reflektion:

– När vi möts på det här sättet märks det tydligt att frågorna som rör vårt totalförsvar engagerar. Det finns en otålighet bland länets aktörer, en önskan om att gå från ord till handling. Detta engagemang måste vi gemensamt ta vara på. Vårt regionala krishanteringsråd är plattformen för det gemensamma arbetet i länet, säger Emma Spak.

Om värdlandsstöd

Värdlandsstöd är det stöd som ges i fred, kriser och konflikter från ett värdland till andra länders militära förband som uppehåller sig, genomför insatser eller transporterar sig genom värdlandets territorium. Värdlandsstödet omfattar både militärt och civilt stöd och ställer krav på samhällets samlade resurser.

Representanter från Region Värmland och Munkfors kommun.

Björn Svantesson, kommunchef Munkfors, Lars Christensen, biträdande regiondirektör Region Värmland, och Mathias Lindquist, kommunstyrelsens ordförande Munkfors.

Representanter från Länsstyrelsen Värmland.

Deltagare från Länsstyrelsen Värmland: Malin Uppvall, handläggare risk och säkerhet, Anna-Karin Larsson, utvecklingsstrateg social hållbarhet, Ida Olsson, handläggare risk och säkerhet, Tomas Sahlström, avdelningschef samhällsavdelningen, och Malin Vainiokangas, utvecklingsledare säkerhet.

Emma Spak inledde eftermiddagens pass.

Länsråd Emma Spak inledde eftermiddagens pass.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss