Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länssamverkan ska förebygga ungdomskriminalitet

Ett hundratal deltagare från hela länet var samlade.

Ett hundratal deltagare från hela länet var samlade.

Länsstyrelsen Värmland och Värmlands projektparaply arrangerade på torsdag den 14 mars en tematräff för samverkansformen SSPF som står för skola, socialtjänst, polis och fritid. Syftet med länssamverkan är att upptäcka ungdomar i risk för kriminalitet och/eller missbruk. Föreläsare var Christina Söderberg, expert på brottspreventiv samverkan och förebyggande arbete. Tematräffen lockade ett hundratal deltagare från hela länet.

Grunder och framgångsfaktorer

Under tematräffen gjordes en genomgång av de grundläggande delarna i SSPF och framgångsfaktorer. De kommuner som vill starta, göra omtag eller få mer struktur och effektivitet i arbetet fick goda råd. Det fanns också möjlighet till erfarenhetsutbyte, att ta del av lärande exempel samt praktiska delar för att sätta strukturerna för framtida SSPF-arbete.

Expert på brottspreventiv samverkan

Föreläste gjorde Christina Söderberg, expert på brottspreventiv samverkan och förebyggande arbete. Christina har arbetat på Brottsförebyggande rådet och har lång erfarenhet av socialt arbete, särskilt förebyggande arbete riktat till barn och unga. 2023 skrev hon en doktorsavhandling i socialt arbete med temat brottspreventiv samverkan.

– Det viktigaste är att se till att det blir verkstad av samverkan. Det måste leda till något, inte bara massa möten. För att lyckas med det krävs att det läggs en god grund, att man skyndar långsamt. Vi behöver alla hjälpas åt för att möta den brottsproblematik som finns idag, det klarar inte en ensam aktör. Sådana här träffar är ett jättebra initiativ för att skapa ett nätverk i länet, säger Christina Söderberg.

Christina Söderberg.

Christina Söderberg. Foto: Jonas Roslund, Linköpings universitet.

Många viktiga deltagare

Tematräffen lockade ett hundratal deltagare från hela länet. Det var kommunala samordnare inom ANDTS eller brottsförebyggande arbete, representanter från socialtjänst, skola, fritidssektorn, Polismyndigheten, frivården samt projektledare och/eller projektmedarbetare i projektet Värmlands unga i arbete.

Ida Hasselroth är kommunpolis i lokalpolisområde Karlstad, som utöver Karlstad innefattar Forshaga, Grums, Hammarö och Kil.

– De aktörerer som är samlade här är naturliga för oss att samverka med och otroligt viktiga för att vi gemensamt ska kunna uppmärksamma barn och unga i riskzon i tid. I våra fem kommuner jobbar vi aktivt med detta och träffas en gång i månaden, säger Ida Hasselroth.

Martin Karlsson är kultur- och fritidschef samt samordnare för brottsförebyggande arbete och folkhälsa i Grums kommun.

– Det är otroligt viktigt att vi samverkar i de här frågorna som rör alla barn i hela Värmland och hela Sverige, inte bara varje enskild kommun. Det är nyttigt att nätverka, få tips och lära känna varandra för att underlätta samarbete, säger Martin Karlsson och fortsätter:

– I Grums har vi kört SSPF i några år och utvecklar samverksansformen hela tiden. Nu fokuserar vi på barn och unga i mellanstadiet för att fånga upp normbrytande beteende och oro. Det är viktigt att ha med fritidssektorn då vi träffar barnen på kvällar och helger.

Elin Fredriksson är säkerhetssamordnare i Arvika, Eda, Säffle och Årjäng.

– Det är väldigt bra att träffas så här och utbyta erfarenheter. Vi har kommit olika långt, både i de kommuner jag jobbar och i länet som helhet. Här kan vi dela med oss av framgångsfaktorer och utmaningar för att lära oss av varandra, säger Elin Fredriksson och fortsätter:

– Det är nyttigt för mig i min roll för att kunna fortsätta driva arbetet framåt. Den här samverkansformen är efterfrågad och viktig för att kunna motverka brottslighet.

Ida Hasselroth, Martin Karlsson och Elin Fredriksson.

Ida Hasselroth, Martin Karlsson och Elin Fredriksson.

Inspiration och konkreta verktyg

Maria Frykstedt är utvecklingsledare för brottsförebyggande arbete på Länsstyrelsen Värmland.

– Skola, socialtjänst, polis och fritidssektorn är viktiga aktörer i arbetet att motverka att unga socialiseras och rekryteras in i kriminalitet. Vi hoppas på att denna dag gav länets kommuner och lokalpolisområden inspiration och konkreta verktyg att fortsätta det goda förebyggande arbetet som redan pågår i länet, säger Maria Frykstedt.

Förebygga brott och minska återfallsrisk

Anosh Ghasri är projektkoordinator på Värmlands projektparaply.

– Det brottsförebyggande arbetet behöver i större utsträckning införlivas i både kriminalpolitiken och socialpolitiken. Att förebygga brott och att minska risken för återfall ska löpa som parallella spår. Ramarna för det förebyggande arbetet behöver vara tydliga, likaså samverkansformerna, säger han och fortsätter:

– Vi hoppas därför att SSPF ska bli en ändamålsenlig samverkansform i samtliga kommuner i Värmland för att redan i ett tidigt skede fånga upp individer i riskzon. Vår förhoppning är att den här dagen ska möjliggöra en vidareutveckling av det brottsförebyggande arbete i länet.

Anosh Ghasri, Christina Söderberg och Maria Frykstedt.

Anosh Ghasri, Christina Söderberg och Maria Frykstedt.

Mer information

Strukturen för tematräffen togs fram av Länsstyrelsen Värmland och Värmlands projektparaply tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från Polismyndigheten och några av länets kommuner.

Värmlands unga i arbete syftar till att öka kunskapen om och utarbeta metoder och insatser som minskar risken för unga att hamna i utanförskap, risk-/missbruk eller kriminalitet. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och har beviljats cirka 27,5 miljoner kronor.

Mer information om projektet finns på webbplatsen Värmlands projektparaply Länk till annan webbplats..

Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Mer information finns här på Länsstyrelsens webbplats.

 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss