Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Upphävande av landskapsbildsskydd i Värmland

Länsstyrelsen har den 25 oktober 2023 beslutat att upphäva länets samtliga landskapsbildsskydd. Beslutet kungörs i ortstidningar under slutet av vecka 44. Tre veckor efter att besluten kungjorts vinner besluten laga kraft, om ingen har överklagat.

Bakgrund

I Värmland finns 62 kvarvarande områden med förordnande om landskapsbildsskydd, fattade med stöd av 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före den 1 januari 1975. Förordnandena gäller genom övergångsbestämmelser till miljöbalken men saknar motsvarighet i gällande lagrum. Tillståndsplikt råder för vissa åtgärder inom dessa områden. Det är Länsstyrelsen som meddelar tillstånd efter en prövning. Skyddsområdena saknar värdebeskrivning och vägledning för dessa ärenden är bristfällig vilket är en utmaning i tillämpning och prövning. Länsstyrelsen har bedrivit ett arbete med att se över dessa förordnanden och om möjligt upphäva dem. Resultatet av arbetet är att Länsstyrelsen bedömer att det finns skäl att besluta om att upphäva skyddsområdena.

De beslut som nu fattats berör kommunerna Arvika, Forshaga, Grums, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Sunne, Säffle och Torsby.

Har du frågor kontakta plan- och infrastrukturhandläggare Emil Jessen emil.jessen@lansstyrelsen.se, 010-2247311.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss