Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Afrikansk svinpest påträffad i Sverige

Illustration: Jordbruksverket.

För första gången har ett bekräftat fall av afrikansk svinpest påträffats i Sverige, utanför Fagersta i Västmanland. Än så länge påverkas inte Värmland, men det är viktigt att både grishållare, jägare och allmänhet gör vad de kan för att förhindra smittspridningen.

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, men inte människor eller andra djur. Viruset kan överföras med levande djur, kläder, bilar och redskap och överlever i långa perioder i fryst kött och icke värmebehandlade produkter som korv.

Det viktigaste du kan göra är att rapportera in döda djur som du hittar till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Rapportera vilda djur (sva.se) Länk till annan webbplats.

Vad allmänheten kan göra

 • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
 • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.
 • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Länk till annan webbplats.

Vad grishållare kan göra

 • Mata inte grisar med matrester. Det är förbjudet på grund av risken för smittspridning.
 • Se till att besökare i dina djurstallar använder skyddskläder och tvättar händerna då de går in i stallarna.
 • Undvik om möjligt att föra in grovfoder till alla djur från områden där afrikansk svinpest förekommer.
 • Om du köpt grovfoder eller halm från ett land där afrikansk svinpest förekommer och du hittar rester av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin ska du kontakta Jordbruksverkets djurhälsoenhet: foderdjurprodukter@jordbruksverket.se
 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats..

Vad jägare kan göra

 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Länk till annan webbplats.
 • Rengör kläder och utrustning om du varit på vildsvinsjakt i ett smittat land. Vildsvinens blod och avföring är smittförande. Rengör först mekaniskt med borste och vatten så all synlig smuts och blod försvinner (om möjligt, tvätta med rengöringsmedel) och låt torka. Förvara sedan kläderna och utrustningen luftigt inomhus i rumstemperatur i minst en vecka innan du använder dem igen.
 • Tvätta din jakthund efter att du jagat med den i ett smittat land.
 • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter vildsvinsjakt i ett smittat land.
 • Kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk och får inte lämnas så att grisar eller vildsvin kan komma åt dem.

Mer information om afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om afrikans svinpest (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss