Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Risk för fallande träd – Länsstyrelsen avråder från besök

Allmänheten avråds från vandring på vissa leder i ett antal naturreservat i Värmland, bland annat Bergs klätt. Detta på grund av ett stort antal döda granar som innebär en ökad risk för besökare att komma till skada om de döda träden faller omkull. Med hänsyn till den ökade risken kommer Länsstyrelsen att stänga av markerade leder i några områden. Besökare uppmanas att besöka andra reservat eller välja leder som inte är avstängda.

Flera populära naturreservat är påverkade. I naturreservatet Bergs klätt kommer flera leder att stängas av. På Gettjärnsklätten finns bara en vandringsled upp till toppen, den kommer att stängas av helt och hållet. På Hammarö sydspets, Arnäs udde och naturreservatet Rennstadsnipan finns också många döda träd i skogen och utmed en del leder. Där stängs inga leder av men Länsstyrelsen uppmanar till ökad vaksamhet.

- Det är lurigt med döda träd för de faller inte bara när det blåser kraftigt. Allt eftersom de döda granarna åldras blir de successivt mer sköra. Då kan de falla även vid lugnt väder, säger Jan Cedervind, förvaltare av skyddade områden på Länsstyrelsen Värmland.

På grund av rådande situation stänger Länsstyrelsen nu av lederna i områden med mest döda träd. De leder som stängs av kommer inte att underhållas.

- På informationstavlorna i reservaten, och där lederna börjar, kommer det finnas skyltar som avråder allmänheten från besök i vissa delar, säger Margareta Åkerman, förvaltare av skyddade områden på Länsstyrelsen Värmland.

Länsstyrelsen följer utvecklingen i naturreservaten och ser över möjligheten att dra om leder där så behövs.

- Information kommer att läggas ut på Länsstyrelsens webbplats på sidorna för respektive naturreservat. Vi vill också uppmana alla besökare att vara särskilt uppmärksamma när de rör sig i ett område med många döda träd, oavsett om det är på, eller utanför en markerad led. Döda träd och blåsigt väder innebär alltid en ökad risk för att träd kan falla, säger Jan Cedervind.

I Värmland finns 221 naturreservat att besöka. Mer information om naturreservaten finns på Länsstyrelsens webbplats under rubriken Besöksmål.

Naturreservat, Värmlands län Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss