Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen upphäver detaljplan för Södra Dingelsundet

Länsstyrelsen Värmland har fattat beslut om att upphäva Karlstads kommuns detaljplan för Södra Dingelsundet, sydväst om Karlstad.

Detaljplanen beslutades av Karlstads kommun i december 2022. Länsstyrelsen gör bedömningen att de särskilda skäl som kommunen hänvisat till, som innebär att naturmark blir tomtmark, inte är tillräckliga för upphävande av strandskyddet. Länsstyrelsen upphäver kommunens beslut i sin helhet och detaljplanen saknar därmed giltighet. Karlstads kommun kan överklaga beslutet till regeringen.

Strandskyddet är viktigt för att värna om friluftslivets intressen och för de naturvärden som finns längs stränderna, på land och i vattnet. Länsstyrelsen har i uppdrag att pröva upphävande av strandskydd i alla beslut om att anta detaljplaner.

Mer information

För mer information om ärendet, vänligen kontakta Anna Nordlander eller Magnus Ahlstrand.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss