Höga temperaturer i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

17 apr 2024 klocka 12.00 - 16.00

Inspirations – och informationsträff om Greppa Näringen!

Hasselbuske i landskap.

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning till lantbrukare inom en rad olika ämnesområden. Utöver rådgivning arrangeras också kurser, träffar och andra gruppaktiviteter. Från och med 2023 erbjuds rådgivning i hela Värmland och det vill vi uppmärksamma med en uppstartsträff i Eda.

Onsdagen den 17 april besöker vi Håvilsruds Lantbruk & Entreprenad. Företaget har sin bas i en integrerad dikoproduktion med cirka 50 kalvningar och 70 nöt till slakt per år. Utöver djuren bedrivs också växtodling och entreprenadverksamhet. Växtodlingen består av cirka 200 hektar konventionell areal och 55 hektar ekologisk areal.

Vid fältbesöket kommer vi bland annat att få se och höra om åtgärder inom växtodlingen så som dränering, underhåll av diken, åtgärder mot kvickrot, maskinval, spannmålshantering med mera. Flera olika miljöåtgärder har genomförts så som användning av styrfiler via Cropsat.se vid gödsling. Under 2024 kommer varierad utsädesgiva att testas.

Träffen kommer utöver det som nämns ovan innehålla information om:

  • Greppa Näringen, startrådgivning, växtnäringsbalanser, utfodring med mera. Konkreta exempel och inspiration.
  • Rådgivning kring underhåll av diken och översyn av dränering, markavvattning med mera.

Medverkande

Daniel Andersson, Håvilsruds Lantbruk & Entreprenad. Daniel Hedeås och Anna Hultgren, Hushållningssällskapet Västra och Kajsa Kupiakova, Länsstyrelsen Värmland.

Program

12.00: Vi börjar med lunch för de som vill i Eda hembygdsgård Hagen.

12:45: Programmet börjar med föredrag. Om vädret tillåter fortsätter vi med fältbesök och tittar på åtgärder mot kvickrot, underhåll av diken och dräneringssystem, eftermiddagsfika med mera.

Vi räknar med att avsluta träffen cirka klockan 16:00.

Var:
Eda hembygdsgård Hagen, Sjögervål 670 40 Åmotfors
Kostnad:
Träffen är kostnadsfri och finansieras via EU-medel från Länsstyrelsen.
Sista anmälningsdag:
15 apr 2024

Anmäl dig


Ange om du har några allergier eller särskilda önskemål om kost.
Logotyper för Greppa Näringen, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen Värmland, Hushållningssällskapet och LRF. Även en gemensam logotyp för flera EU-fonder.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss