27 sep 2023 klocka 13.00 - 16.15

Kunskapseftermiddag: Skolans roll i att förebygga ANDTS

Barn har rätt till en hälsofrämjande och trygg skolmiljö det är en viktig förutsättning för att eleverna ska kunna uppfylla sina kunskapsmål.

För att lyfta frågor om en hälsofrämjande och trygg skolmiljö och ge kunskap och praktiska verktyg arrangerar Sveriges länsstyrelser och CAN i samverkan med Skolverket denna digitala eftermiddag om skolans roll och den viktiga samverkan.

ANDTS står för Alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotinprodukter samt spel om pengar.

Skolan som skyddsfaktor och arena i arbetet med ANDTS

Skolan är en viktig skyddsfaktor och en arena med möjlighet att fånga upp barn och unga tidigt. I den nationellt antagna strategin för alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar är målen:

  • att barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter av ANDTS
  • att barn och unga inte börjar använda ANDTS eller debuterar tidigt
  • att barn och unga får rätt stöd i rätt tid.

Innehåll

Skolforskaren Martin Karlberg lyfter fram framgångsfaktorer för att skolan ska kunna vara den skyddsfaktor som behövs. Detta genom ett bra ledarskap, det goda samtalet och att få barn och unga att må bra i en hälsofrämjande och trygg miljö.

Eftermiddagen ger även kunskap om vad som inte fungerar och fungerar, vad säger unga själv att de önskar för stöd och hur ser situationen ut idag? Ni får också ta del av några praktiknära metoder som skolor idag arbetar med.

Målgrupp

Eftermiddagen riktar sig till dig som arbetar med barn och unga inom skolan. Det riktar sig också till verksamhetsledare, chefer och politiker och dig som möter unga i exempelvis fritids- och ungdomsverksamhet i kommunal- och civilsamhällesregi.

Bakgrund

Dagen har tagits fram av en arbetsgrupp som har hämtat in tankar och önskemål från skolpersonal och samverkansfunktioner från olika kommuner i Sverige. Ansvariga för seminariet är Länsstyrelsernas ANDTS-samordnare i Västmanland, Södermanland, Uppsala, Gävleborg, Dalarna, Östergötland, Värmland och Örebro samt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Program och anmälan

Seminariet är digitalt, du hittar det fullständiga programmet och anmälan via Länsstyrelsen Uppsalas webbplats.

Anmälan (lansstyrelsen.se/uppsala) Länk till annan webbplats.

Materialet kommer att spelas in och vara tillgängligt i två veckor. Anmäl dig till lanseringen för att få en möjlighet att ställa frågor till föreläsarna. Seminariet kan med fördel ses tillsammans med fler samverkansparter.

Var:
Digitalt via Zoom
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
20 sep 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss