23 aug 2023 klocka 10.00 - 12.00

Vill du stärka barn och unga genom stöd till föräldrar och andra viktiga vuxna?

Illustration: Amanda Tufvesson

Äntligen lanseras Växa i Värmland – tematräffar för föräldrar och viktiga vuxna 0–20 år. Du som arbetar i kommun, region, ideell verksamhet eller på annat sätt träffar föräldrar och andra viktiga vuxna kan ta del av ett nytt koncept med tematräffar, utbildning för professionella och digitala verktyg.

Växa i Värmland kan användas för att förebygga bland annat fysisk- och psykisk ohälsa, våld, brott, substansbruk och problem i skolan genom stärkta relationer mellan barn och vuxna. Växa i Värmland är också ett konkret sätt att jobba med samverkan mellan olika aktörer och bygga broar mellan verksamheter. 

Växa i Värmland främjar god hälsa hos barn och unga genom att:

  • stärka föräldrar och viktiga vuxna i att förmedla kärlek, värme, närvaro, positivt bemötande, bekräftelse och tydliga ramar.
  • föräldrar och viktiga vuxna får möjlighet att dela erfarenheter samt få kännedom om vilka ytterligare stödinsatser som erbjuds.

Länsstyrelsen Värmland tillsammans med Region Värmland och flera av länets kommuner har tagit fram en serie tematräffar i ämnen som är aktuella för den ålder som barn och unga befinner sig i samt en utbildning för professionella som vill hålla i tematräffar.

Utbildning av samtalsledare och material för tematräffar har pilottestats i två omgångar tillsammans med sju värmländska kommuner under åren 2021–2022.

Välkommen!

Var:
Värmlands museum, Karlstad.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
18 aug 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 augusti klockan 23.55.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss