Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

29 mar 2023 klocka 09.30 - 15.00

Partnerskap för
livsmedelskedjan Värmland

Bild på mat

Vi skapar nu en mötesplats där aktörer inom hela livsmedelssektorn kan mötas - Partnerskap för livsmedelskedjan i Värmland. Genom din medverkan kan du vara med och påverka utvecklingen. Du som har fått inbjudan representerar en förening, en typ av företag eller ett nätverk.

”Den svenska livsmedelskedjan år 2030 är globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom.” Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska och livsmedelsförsörjningen i Sverige behöver stärkas. Det är stora och ofta komplexa samhällsutmaningar som vi behöver jobba med för att nå visionen i livsmedelsstrategin. Lösningarna finns om vi kan samarbeta över hela kedjan.

Partnerskapet ska finnas över tid och utvecklas efter deltagarnas behov och önskemål.

Initiativtagare är Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, Nifa-branschorganisation för värmländska matföretag, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Hushållningssällskapet (HS)

Sammankallande är Länsstyrelsen Värmland.

Varför ska du lägga tid på detta?

Du får…
  • träffa andra aktörer som är en del i samma livsmedelskedja som du är,
  • lyfta de utmaningar och möjligheter som du ser,
  • vara med och identifiera behov för livsmedelskedjans utveckling,
  • påverka hur olika utvecklingsmedel används.

Vad ska Partnerskapet göra?

Partnerskapet ska vara en referensgrupp i frågor som behöver bred förankring i hela livsmedelskedjan. Partnerskapet ska lyfta fram de samhällsutmaningar som vi behöver hantera för att nå målen i både den regionala och nationella livsmedelsstrategin samt i Agenda 2030.

Mindre arbetsgrupper kan skapas för att arbeta med olika frågor.

Hur mycket tid kommer det att ta?

Vi kommer att diskutera formerna för Partnerskapet under första mötet men förslaget är två - tre möten per år.

Program 29 mars

9.30 Mingel med fika

10.00 Inledning med presentationsrunda

10.30 Goda exempel på samverkan inom livsmedelskedjan

Kristin Ovik, Länsstyrelsen Halland och Emma Wogel, Länsstyrelsen i Södermanlands län presenterar hur samverkan och nätverkande fungerar hos dom.

11.30 Gruppdiskussion

Reflektion och tankar. Vad tar vi med oss och hur ska Värmlands Partnerskap fungera?

12.00 Lunch

13.00 Vad händer i Värmland just nu

Kortare presentationer från aktörer som jobbar med att utveckla livsmedelskedjan i Värmland

14.00 Gruppdiskussion inklusive fika

Reflektioner och tankar. Vad fattas? Vad görs inte i Värmland och vad behöver vi jobba mer med?

14.45 Summering av dagens diskussioner

15.00 Avslut av dagen

Var:
Dömle herrgård
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
17 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 mars klockan 23.30.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss