Åskoväder i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Hovfjället

Tystnad, fina utsikter och riktigt vildmarkskänsla. I naturreservatet Hovfjället finner du allt detta. Här kan du vandra på fysiskt utmanande vandringsleder, åka skidor och kanske se en tjäder om du har tur.

Foton i bildspelet: Länsstyrelsen Värmland, om inget annat anges.

Inför ditt besök

I reservatet finns ett ledsystem med cirka 25 kilometer vandringsleder, där alla leder har svåra partier. Det är bitvis brant och stenigt och vissa delar innehåller spångade sträckor. Om det har regnat kan det bli blött om fötterna. Så ett tips är att ha på dig kängor. Torprundan är den mest lättillgängliga, men även den har kortare besvärliga partier där det är lite brant och stenigt.

Vandringslederna går bitvis genom gammal skog och över små myrar. Från Råkulls- och Björnåsrundan får du storslagen utsikt åt öster. Det är värt mödan om du kan och orkar.
Det pågår skogsbruk i området, men en del ytor är skyddade. Särskilt östra delen av Hovfjället ger ett vildmarksartat intryck tack vare storslagna vyer, tystnad och gammal skog.

Skidspår

Vintertid spåras det för längdskidåkning och det går att åka utför i anläggningen vid toppen. Under skidsäsongen finns 20 kilometer preparerade längdskidspår i naturreservatet. Spåren utgår från spårcentralen nära Ensammentjärn. Skidanläggningen för utförsåkning har 15 nedfarter och sex liftar. En skoterled går från reservatets norra gräns och mot skidanläggningen vid Hovfjällstoppen.

Tänk på att det är förbjudet att köra snöskoter i hela reservatet med undantag av den markerade skoterleden.

På Hovfjällets webbplats kan du hitta mer information om skidåkning i området.

Hovfjällets webbplats Länk till annan webbplats.

Naturen och fåglarna

På övre delen av berget finns mest magra hällmarker med gott om ljung och vindpinade knotiga gamla tallar. På sluttningar och i dalgångar står högvuxna granskogar som bitvis har naturskogskaraktär. På planare partier finns gott om små gläntor med myrar och tjärnar.

I den östra delen av reservatet är landskapet brant med stup och terrassliknande avsatser. Vid Vargmossen är det rena urskogen med smala och höga granar och knotiga tallar som är över 200 år gamla. Riktigt gammal skog finner du även vid Vadjebergen, Råkullsberget och i delar av Giljans dalgång. I den äldre skogen på östra sidan finns lavar som trivs i naturskog, som lunglav och norsk näverlav. Det finns gott om områden där du kan plocka bär. Delar av området ingår i EU:s ekologiska nätverk för skyddade områden, Natura 2000.

Fåglar

Naturreservatet är en fristad för många arter som är beroende av gammal och orörd skog för sin överlevnad. Har du tur kan du få se fåglar som tjäder, orre, lavskrika, pärluggla, spillkråka och tretåig hackspett.

På våren tampas tjädertupparna om honorna.

En tjädertupp.

Aktivt skogsbruk

I reservatet finns 1 300 hektar skog. I stora delar av området bedrivs skogsbruk och det kan finnas kalhyggen här och var. Lite drygt 600 hektar av områdets skogar är skyddade från skogsbruk enligt beslutet om naturreservat.

På kartan kan du se vilka delar av reservatet som är skyddade från skogsbruk.

Karta över skyddade områden (pdf) Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Torprundan

3,7 kilometer, medelsvår. Torprundan börjar med en backe upp mot Hovfjällets topp. Högst upp på berget, i skidbacken, finns ett utsiktstorn med milsvid utsikt. Halvvägs på Torprundan ligger raststugan Bondfugestorp, där du kan grilla vid eldstaden. Torprundan har en genväg om du vill gå en kortare tur. Längs Torprundan finns skyltar om natur och kultur.

Torprundan Länk till annan webbplats.

Råkullsrundan

8 kilometer, svår. Råkullsrundan passerar Hovfjällets topp med utsiktstornet. Därefter fortsätter vandringsleden söderut genom gammal naturskog. Vid Råkullsberget har du Hovfjällets finaste utsiktsplats. Rastplatser finns vid Baggtjärn, Råkullstjärn och Bondfugestorp.

Råkullsrundan Länk till annan webbplats.

Björnåsrundan

9 kilometer, svår. Björnåsrundan tar dig igenom ett variationsrikt landskap i den östra delen av reservatet. Från Björnåsen är det fin utsikt. Rastplatser finns vid Björnåsen och Dammen. Leden följer bäcken Giljan som svämmar över vid snösmältningen och även regniga perioder under sommaren. Undvik denna led om det är blött i markerna.

Hovfjällsrundan

12 kilometer, svår. Hovfjällsrundan tar dig runt hela naturreservatet. Du får se fina utsikter från Björnåsen i den östra delen. Vid Vadjebergen går leden genom en trolsk gammelskog, där vissa partier är mycket branta. Rastplatser finns vid Björnåsen, Råkullstjärn och Bondfugestorp.

Hovfjällsrundan Länk till annan webbplats.

Utsikt över en dalgång med sjöar i bakgrunden. I förgrunden slingrar sig en smal vandringsstig nedför dalgången.

Utsikt från Råkullsrundan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I Hovfjällets naturreservat gäller särskilda bestämmelser och begränsningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • köra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg,
 • göra upp öppen eld annat än på anvisade och iordningställda platser eller om det råder totalt eldningsförbud,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

I området är det förbjudet att

 • tälta eller ställa upp husvagn/husbil annat än på plats som upplåtits för ändamålet,
 • göra upp öppen eld annat än på plats som särskilt iordningställts och anvisats eller om totalt eldningsförbud utfärdas,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • gräva upp eller plocka växter,
 • störa djurlivet,
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg,
 • medföra okopplad hund eller annat husdjur. Undantag endast i samband med tillåten jakt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1969, reviderat 1983

Storlek: 1400 hektar

Markägare: Privat, Staten, Bolag och Torsby kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Hovfjällets naturreservat ligger i norra Värmland, i Torsby kommun. Naturreservatet är skyltat från väg E45/E16 vid Överbyn, cirka 17 kilometer norr om Torsby. Vägen plogas på vintern.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss