Torrakberget

I naturreservatet Torrakberget finner du tallar som är upp till 350 år gamla. Längs stigen som leder upp till toppen är berget ganska svårtillgängligt med blockiga, branta sluttningar.

Solen lyser upp tallstammarna så att man ser den grova strukturen i barken. Mellan tallarna ser man granar och på marken grå lavar och ljung.

Tallskog. Foto Fredrik Wilde.

Torrakberget är ett kommunalt naturreservat.

Mer information om reservatet finns på Karlstad kommuns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Föreskrifter

Utöver vad som eljest gäller år det förbjudet att:

  • bryta grenar, fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd och buskar
  • gräva upp eller plocka växter. Förbudet gäller såväl kärlväxter som kryptogamer.
  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon
  • klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa djurlivet

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1994

Storlek: 67,7 hektar

Markägare: privat

Förvaltare: privat