Tallmon

Tallmon är ett tätortsnära skogsområde i direkt anslutning till Charlottenberg. Området har ett nätverk med stigar, vandringsleder och ett 2,5 km långt elljusspår.

Illustration av spillkråka i tall.

Spillkråka. Illustratör Mia Nerander.

Tallmon har höga naturvärden och en särpräglad topografi med såväl sandmo, raviner, branter som vattendrag. Tallmon domineras av sandiga hedmarker, jordarten består i en stor del av området av ren sand.

Naturreservatet Tallmon förvaltas av Eda kommun.

Information om Tallmon via Eda.se Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i

naturreservatet förbjudet att utan tillstånd från Eda kommun:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar
  • skada eller ta bort död ved såsom lågor, torrträd och torra grenar
  • framföra motorfordon

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 72,7 hektar

Markägare: Eda kommun

Förvaltare: Eda kommun